דלג לתוכן העמוד
מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
מס מכרז: סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 24/10/2018 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0 (לא יוחזרו)

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות במשרדי המועצה או

להורדת המכרז לעיון בלבד לחצו כאן

מכרז פומבי מס'  26/2018 (כללי)
לקבלת הצעות להקמה וניהול מערכת אינוונטר במועצה

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז-
יום ד', 24/10/18 עד השעה 13:00.

עלות רכישת מסמכי המכרז- 500  ₪ (לא יוחזרו).
לפרטים: גב' ליאת פרמון

טל: 08-9274035/ 052-2166811

מייל: liatf@gezer-region.muni.il
ניתן להעביר שאלות הבהרה למייל האמור לעיל  עד ליום ג', 16/10/18 בשעה 12:00.

לקובץ תשובות לשאלות הבהרה לחץ כאן