דלג לתוכן העמוד

27/2018 לביצוע עבודות אחזקה כוללת של מערכות ביוב גרוויטציוניות וקווי סניקה (ללא תחנות שאיבה)

מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
מס מכרז: סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 02/07/2018 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0 (לא יוחזרו)

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות במשרדי המועצה או

להורדת המכרז לעיון בלבד לחצו כאן

מכרז מסגרת פומבי מס' 27/2018 (כללי)
לביצוע עבודות אחזקת כוללת של מערכות ביוב גרוויטציוניות וקווי סניקה
(ללא תחנות שאיבה)

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז-
יום ב', 02/07/18  עד השעה 13:00.
ישיבת הבהרות (חובה) יתקיים בתאריך 21/06/18 בשעה 13:00, בבניין המועצה.
הליכי המכרז הסתיימו. מסמכי המכרז הוסרו מהאתר, ניתן לעיין בהחלטה באתר המועצה.

עלות רכישת מסמכי המכרז- 1,000 ₪ (לא יוחזרו).

לפרטים: מר שמואל הררי   

טל: 08-9274003/ 052-5344562
מייל: shmuel@Gezer-region.muni.il
ניתן להעביר שאלות הבהרה למייל האמור לעיל  עד ליום ב',  25/06/18 בשעה 12:00