דלג לתוכן העמוד

29/2018 לביצוע שירותי עיצוב ויישום תכנית עיצוב מרחבי למידה (מוסדות חינוך) במסגרת פרויקט 21M

מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
מס מכרז: סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 24/10/2018 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0 (לא יוחזרו)

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות במשרדי המועצה או

להורדת המכרז לעיון בלבד לחצו כאן

מכרז פומבי מס' 29/2018(כללי)
לביצוע שירותי עיצוב ויישום תכנית עיצוב מרחבי למידה (מוסדות חינוך) במסגרת פרויקט M21

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז-
יום ד', 24/10/18 עד השעה 13:00.
ישיבות הבהרות (חובה) יתקיימו בתאריכים 3-4/10/18- בכל בית ספר בנפרד (ראו פירוט במסמכי המכרז). 

עלות רכישת מסמכי המכרז- 100  ₪ (לא יוחזרו).
(משרדי המועצה יהיו סגורים בין התאריכים, 20/09/18-01/10/18  לרגל חג הסוכות ).

לפרטים: גב' רחלי גרינמן

טל: 08-9274012/ 052-6204825

מייל: racheli@Gezer-region.muni.il
ניתן להעביר שאלות הבהרה למייל האמור לעיל  עד ליום ג',  09/10/18 בשעה 12:00.