דלג לתוכן העמוד

31/2018 למתן שירותי ניהול, תפעול, גבייה ותחזוקה של מערכת המים ביישוב בית חשמונאי שבמועצה

מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
מס מכרז: סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 12/11/2018 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0 (לא יוחזרו)

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות במשרדי המועצה או

להורדת המכרז לעיון בלבד לחצו כאן

מכרז פומבי מס' 31/2018 (כללי)
למתן שירותי ניהול, תפעול, גבייה ותחזוקה של מערכת המים ביישוב בית חשמונאי שבמועצה- הודעה על הארכת מועדים ועדכון מסמכי המכרז

מועד אחרון להגשת הצעות נדחה ליום ב', 12/11/18 עד השעה 13:00.
פתיחת תיבת מכרזים  תתקיים בשעה 15:00 והמציעים רשאים להשתתף בפתיחה.
ישיבת הבהרות (חובה) תתקיים בתאריך 08/10/18 בשעה 12:00, בבניין המועצה.

עלות רכישת מסמכי המכרז- 500  ₪ (לא יוחזרו).
(משרדי המועצה יהיו סגורים בין התאריכים, 20/09/18-01/10/18  לרגל חג הסוכות ).
לפרטים: מר שמואל הררי   

טל: 08-9274003/ 052-5344562
מייל: shmuel@Gezer-region.muni.il
ניתן להעביר שאלות הבהרה למייל האמור לעיל  עד ליום א',  14/10/18 בשעה 12:00.