דלג לתוכן העמוד

34/2018 למתן שירותי הפעלת תכנית לימודית לעידוד קריאה בגני ילדים ובבתי ספר במועצה

מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
מס מכרז: סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 13/08/2018 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0 (לא יוחזרו)

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות במשרדי המועצה או

להורדת המכרז לעיון בלבד לחצו כאן

מכרז פומבי מס' 34/2018 (כללי)
למתן שירותי הפעלת תכנית לימודית לעידוד קריאה בגני ילדים ובבתי ספר במועצה 

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז-
יום ב', 13/08/18 עד השעה 13:00.

הליכי המכרז הסתיימו. מסמכי המכרז הוסרו מהאתר, ניתן לעיין בהחלטה באתר המועצה.
עלות רכישת מסמכי המכרז- 100  ₪ (לא יוחזרו).

לפרטים: גב' אדווה אריאלי גרדשטיין

טל: 08-9274013/ 053-7245860

מייל: adva@Gezer-region.muni.il
ניתן להעביר שאלות הבהרה למייל האמור לעיל  עד ליום ד',  01/08/18 בשעה 16:00