דלג לתוכן העמוד

36/2018 למתן שירותי הפעלת חוג ריתמוסיקה בגני ילדים במועצה

מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
מס מכרז: סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 23/07/2018 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0 (לא יוחזרו)

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות במשרדי המועצה או

להורדת המכרז לעיון בלבד לחצו כאן

מכרז פומבי מס' 36/2018 (כללי)
למתן שירותי הפעלת חוג ריתמוסיקה בגני הילדים במועצה 

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז-
יום ב', 23/07/18 עד השעה 13:00.
ישיבת הבהרות (חובה) תתקיים בתאריך 03/07/18 בשעה 12:00, בבניין המועצה.

הליכי המכרז הסתיימו. מסמכי המכרז הוסרו מהאתר, ניתן לעיין בהחלטה באתר המועצה.

עלות רכישת מסמכי המכרז- 500  ₪ (לא יוחזרו).

לפרטים: גב' אדווה אריאלי גרדשטיין

טל: 08-9274013/ 053-7245860

מייל: adva@Gezer-region.muni.il
ניתן להעביר שאלות הבהרה למייל האמור לעיל  עד ליום ב',  09/07/18 בשעה 12:00.