דלג לתוכן העמוד

38/2018 לשדרוג, תפעול ותחזוקת אתר האינטרנט המשולב של המועצה

מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
מס מכרז: סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 12/11/2018 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0 (לא יוחזרו)

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות במשרדי המועצה או

להורדת המכרז לעיון בלבד לחצו כאן

מכרז פומבי מס'  38/2018 (כללי)
לשדרוג, תפעול ותחזוקת אתר האינטרנט המשולב של המועצה-

הודעה בדבר עדכון תנאי ההתקשרות והארכת מועדי הגשה
מועד אחרון להגשת הצעות נדחה ליום ב' 12/11/18 עד השעה 13:00.
פתיחת תיבת מכרזים תתקיים בשעה 15:00 והמציעים רשאים להשתתף בפתיחה.

עלות רכישת מסמכי המכרז- 500₪ (לא יוחזרו).
לפרטים: גב' ליאת פרמון

טל: 08-9274035/ 052-2166811

מייל: liatf@gezer-region.muni.il
ניתן להעביר שאלות הבהרה למייל האמור לעיל  עד ליום ד', 31/10/18 בשעה 13:00.