דלג לתוכן העמוד

3/2018 לניהול והפעלת מערכות ניו מדיה ותקשורת דיגיטלית עבור המועצה

מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
מס מכרז: סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 07/02/2018 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0 (לא יוחזרו)

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות במשרדי המועצה או

להורדת המכרז לעיון בלבד לחצו כאן

מכרז פומבי מס' 03/2018 (כללי)

לניהול והפעלת מערכות ניו מדיה ותקשורת דיגיטלית עבור המועצה

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז-
יום ד', 07/02/18 עד השעה 13:00.
הליכי המכרז הסתיימו. מסמכי המכרז הוסרו מהאתר, ניתן לעיין בהחלטה באתר המועצה.
עלות רכישת מסמכי המכרז- 500  ₪ (לא יוחזרו).

לפרטים: גב' מרסל עמירה  

טל: 08-9274047/ 052-2394290

מייל: marcele@Gezer-region.muni.il
ניתן להעביר שאלות הבהרה למייל האמור לעיל  עד ליום א',  21/01/18 בשעה 12:00