דלג לתוכן העמוד
מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
מס מכרז: סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 12/11/2018 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0 (לא יוחזרו)

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות במשרדי המועצה או

להורדת המכרז לעיון בלבד לחצו כאן

מכרז פומבי מס' 40/2018 (כללי)
לקבלת שירותי תחזוקה ופינוי פסולת אריזות פלסטיק 

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז-
יום ב', 12/11/18  עד השעה 13:00.

עלות רכישת מסמכי המכרז- 500  ₪ (לא יוחזרו).

לפרטים: מר אמיר תאר

טל: 08-9274062/ 052-2228291

מייל: amir@Gezer-region.muni.il
ניתן להעביר שאלות הבהרה למייל האמור לעיל  עד ליום ד', 24/10/18 בשעה 10:00.