דלג לתוכן העמוד
מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
מס מכרז: סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 12/11/2018 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0 (לא יוחזרו)

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות במשרדי המועצה או

להורדת המכרז לעיון בלבד לחצו כאן

כרז פומבי מס' 44/2018 (כללי)
למתן שירותי פיזיותרפיה לילדים במשכ"ל
(מרכז שיפור כישורי למידה במועצה)

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז-
יום ב', 12/11/18 עד השעה 13:00.
ישיבת הבהרות (חובה) תתקיים בתאריך 04/11/18  בשעה 14:00, במשרדי משכ"ל-בית חשמונאי.

עלות רכישת מסמכי המכרז- 100  ₪ (לא יוחזרו).

לפרטים: גב' אפרת בן נאה

טל: 08-9274048/ 052-6407233

מייל: efratb@Gezer-region.muni.il
ניתן להעביר שאלות הבהרה למייל האמור לעיל  עד ליום ג',  06/11/18 בשעה 14:00.