דלג לתוכן העמוד
מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
מס מכרז: סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 14/01/2019 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0 (לא יוחזרו)

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות במשרדי המועצה או

להורדת המכרז לעיון בלבד לחצו כאן

מכרז פומבי מס' 01/2019(כללי)

למתן שירותי פיזיותרפיה לילדים במשכ"ל
(מרכז שיפור כישורי למידה)

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז-
יום ב',14/01/2019  עד השעה 13:00.
ישיבת הבהרה (רשות) תתקיים בתאריך 06/01/2019 בשעה 14:30
במשרדי משכ"ל בבית ספר "שדות איילון", בישוב בית חשמונאי.

עלות רכישת מסמכי המכרז- 100 ₪ (לא יוחזרו).

לפרטים: גב' אפרת בן נאה   

טל: 052-6407233/ 08-9274009
מייל: efratb@Gezer-region.muni.il
ניתן להעביר שאלות הבהרה למייל האמור לעיל  עד ליום ב',  07/01/19 בשעה 17:00.