דלג לתוכן העמוד

07/2019 למתן שירותי אספקת ותחזוקת מערכת מידע גיאוגרפית למועצה כולל: רישיונות שימוש, שירות, תחזוקה ותמיכת משתמשים

מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
מס מכרז: סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 24/03/2019 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0 (לא יוחזרו)

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות במשרדי המועצה או

להורדת המכרז לעיון בלבד לחצו כאן

מכרז פומבי מס' 07/2019 (כללי)

למתן שירותי אספקת ותחזוקת מערכת מידע גיאוגרפית  למועצה 
כולל: רישיונות שימוש, שירות, תחזוקה ותמיכת משתמשים 
המועד האחרון להגשת הצעות למכרז-
יום א',24/03/2019  עד השעה 13:00.
ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות במשרדי המועצה וכאן.

עלות רכישת מסמכי המכרז- 1000 ₪ (לא יוחזרו).

לפרטים: גב' אפרת רחמים

טל: 050-8244523/ 08-9274512.

לכתובות המייל: shlomo@sbhsa.co.il
efratr@Gezer-region.muni.il