דלג לתוכן העמוד

08/2019 לאספקה התקנה הטמעה ותחזוקה של תוכנה לניהול עבור הועדה המקומית לתכנון ובניה של המועצה

מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
מס מכרז: סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 24/03/2019 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0 (לא יוחזרו)

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות במשרדי המועצה או

להורדת המכרז לעיון בלבד לחצו כאן

מכרז פומבי מס' 08/2019 (כללי)
לאספקה התקנה הטמעה ותחזוקה של תוכנה לניהול עבור  הועדה המקומית 
לתכנון ובניה – מועצה אזורית גזר 
המועד האחרון להגשת הצעות למכרז-
יום א',24/03/2019  עד השעה 13:00.

עלות רכישת מסמכי המכרז- 1000 ₪ (לא יוחזרו).

לפרטים: גב' אפרת רחמים

טל: 050-8244523/ 08-9274512.

לכתובות המייל: shlomo@sbhsa.co.il
efratr@Gezer-region.muni.il