דלג לתוכן העמוד
מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
מס מכרז: סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 03/03/2019 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0 (לא יוחזרו)

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות במשרדי המועצה או

להורדת המכרז לעיון בלבד לחצו כאן

מכרז פומבי מס' 10/2019 (כללי)

למתן ייעוץ משפטי למועצה לענייני הגדלת הכנסות

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז-
יום א',03/03/2019  עד השעה 13:00.

עלות רכישת מסמכי המכרז- 500 ₪ (לא יוחזרו).

לפרטים: גב' אוולין שנקר 
גב' מזל דמרי

טל: 052-6616990/ 08-9274004.
052-3657950

מייל: evelin@Gezer-region.muni.il
ניתן להעביר שאלות הבהרה למייל האמור לעיל  עד ליום א',  18/02/2019 בשעה 10:00.