דלג לתוכן העמוד

5/2018 למתן שירותי ניהול ועריכת עיתון "גזרי מידע" עבור המועצה

מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
מס מכרז: סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 28/02/2018 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0 (לא יוחזרו)

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות במשרדי המועצה או

להורדת המכרז לעיון בלבד לחצו כאן

מכרז פומבי מס' 05/2018 (כללי)

למתן שירותי ניהול ועריכת עיתון "גזרי מידע" עבור המועצה

הודעה על הארכת מועדים

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז-
יום ד',28/02/18 עד השעה 13:00.

הליכי המכרז הסתיימו. מסמכי המכרז הוסרו מהאתר, ניתן לעיין בהחלטה באתר המועצה.


עלות רכישת מסמכי המכרז- 500  ₪ (לא יוחזרו).

לפרטים: גב' גלית דהן   

טל: 08-9274020/ 052-8962498
מייל: galitd@Gezer-region.muni.il
ניתן להעביר שאלות הבהרה למייל האמור לעיל  עד ליום ג',  13/02/18  בשעה 12:00