דלג לתוכן העמוד

17/2019 לשירותי ממונה בטיחות וגיהות בעבודה ושירותי יעוץ בתחום בטיחות

מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
מס מכרז: סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 17/04/2019 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0 (לא יוחזרו)

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות במשרדי המועצה או

להורדת המכרז לעיון בלבד לחצו כאן

מכרז פומבי מס' 17/2019 (כללי)
לשירותי ממונה בטיחות וגיהות בעבודה ושירותי יעוץ בתחום בטיחות 
המועד האחרון להגשת הצעות למכרז-
יום ד',17/04/2019 עד השעה 10:00.

עלות רכישת מסמכי המכרז- 300 ₪ (לא יוחזרו).

לפרטים: מר' שמואל הררי

טל: 052-5344562/ 08-9274003.
למייל: shmuel@gezer-region.muni.il