דלג לתוכן העמוד
מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
מס מכרז: סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 17/04/2019 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0 (לא יוחזרו)

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות במשרדי המועצה או

להורדת המכרז לעיון בלבד לחצו כאן

מכרז פומבי מס' 23/2019 (כללי)

מכרז לקבלת שירותי אחסנת, אחזקת והסגר כלבים וחתולים

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז-
יום א',17/04/2019  עד השעה 10:00.
ישיבת הבהרות (חובה) תתקיים בתאריך 07/04/2019 
בשעה 8:00 בלשכת וטרינר המועצה בבניין המועצה. 

עלות רכישת מסמכי המכרז- 300 ₪ (לא יוחזרו).

לפרטים: ד"ר כרמי הרשקוביץ 

טל: 052-6220889/ 08-9274056.

מייל: carmi@Gezer-region.muni.il
ניתן להעביר שאלות הבהרה למייל האמור לעיל  עד ליום ב', 08/04/2019 בשעה 10:00.