דלג לתוכן העמוד
מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
מס מכרז: סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 23/06/2019 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0 (לא יוחזרו)

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות במשרדי המועצה או

להורדת המכרז לעיון בלבד לחצו כאן

מכרז פומבי מס' 24/2019 (כללי)

לקבלת שירותי סליקת כרטיסי אשראי

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז-
יום א',23/06/2019  עד השעה 10:00.

עלות רכישת מסמכי המכרז- 500 ₪ (לא יוחזרו).

לפרטים: גב' אוולין שנקר 

טל: 052-6616990/ 08-9274004.

מייל: evelin@Gezer-region.muni.il
ניתן להעביר שאלות הבהרה למייל האמור לעיל  עד ליום ד', 12/06/2019 בשעה 12:00.