דלג לתוכן העמוד

25/2019 למתן שירותי ייעוץ וריכוז הליכים ארגוניים בתחומי החינוך במועצה

מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
מס מכרז: סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 30/05/2019 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0 (לא יוחזרו)

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות במשרדי המועצה או

להורדת המכרז לעיון בלבד לחצו כאן

מכרז פומבי מס' 25/2019 (כללי)

למתן שירותי ייעוץ וריכוז הליכים ארגוניים בתחומי החינוך במועצה 

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז-
יום ה',30/05/2019  עד השעה 11:00.

עלות רכישת מסמכי המכרז- 300 ₪ (לא יוחזרו).

לפרטים: גב' שלי קרן 

טל: 052-3350181/ 08-9274011.

מייל: shelly@Gezer-region.muni.il
ניתן להעביר שאלות הבהרה למייל האמור לעיל  עד ליום ב', 20/05/2019 בשעה 12:00.