דלג לתוכן העמוד
מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
מס מכרז: סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 06/02/2018 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0 (לא יוחזרו)

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות במשרדי המועצה או

להורדת המכרז לעיון בלבד לחצו כאן

מכרז פומבי מס' 06/2018 (כללי)

למתן שירותי ייעוץ תחבורה ותנועה עבור מועצה אזורית גזר והועדה המקומית לתו"ב גזר

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז-
יום ד', 06/02/18 עד השעה 13:00. 
הליכי המכרז הסתיימו. מסמכי המכרז הוסרו מהאתר, ניתן לעיין בהחלטה באתר המועצה.

עלות רכישת מסמכי המכרז- 500  ₪ (לא יוחזרו).

לפרטים: מר שמואל הררי   

טל: 08-9274003/ 052-5344562
מייל: shmuel@Gezer-region.muni.il

ניתן להעביר שאלות הבהרה למייל האמור לעיל  עד ליום א',  21/01/18 בשעה 12:00