דלג לתוכן העמוד
מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
מס מכרז: סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 28/02/2018 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0 (לא יוחזרו)

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות במשרדי המועצה או

להורדת המכרז לעיון בלבד לחצו כאן

מכרז פומבי מס' 07/2018 (כללי)

להפעלת חוגי מוסיקה שונים במועצה

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז-
יום ד', 28/02/18 עד השעה 13:00.
הליכי המכרז הסתיימו. מסמכי המכרז הוסרו מהאתר, ניתן לעיין בהחלטה באתר המועצה.
עלות רכישת מסמכי המכרז- 100  ₪ (לא יוחזרו).

לפרטים: גב' זוהר בן שימול

טל: 08-9274007/ 052-3597119

מייל: zohar@Gezer-region.muni.il
ניתן להעביר שאלות הבהרה למייל האמור לעיל  עד ליום ה',  15/02/18 בשעה 12:00