דלג לתוכן העמוד

36/2019 לביצוע עבודות שיפוצים ותחזוקה בהיקפים קטנים ועבודות שיפוצי קיץ

מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
מס מכרז: סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 19/11/2019 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0 (לא יוחזרו)

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות במשרדי המועצה או

להורדת המכרז לעיון בלבד לחצו כאן

מכרז פומבי מס' 36/2019 (כללי)
לביצוע עבודות שיפוצים ותחזוקה בהיקפים קטנים ועבודות שיפוצי קיץ
המועד האחרון להגשת הצעות למכרז-
יום ד ', 19/11/2019 עד השעה: 11:00.
ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות במשרדי המועצה ובאתר המועצה בכתובת:
www.gezer-region.muni.il
עלות רכישת מסמכי המכרז- 300 ₪ (לא יוחזרו).

לפרטים: מר שמואל הררי
טל: 052-5344562/ 08-9274003.

מייל: shmuel@Gezer-region.muni.il
סיור קבלנים יתקיים ביום ד', 23/10/19 בשעה:13:00
(יציאה לסיור קבלנים מבניין המועצה בישוב בית חשמונאי)
ניתן להעביר שאלות הבהרה למייל האמור לעיל  עד ליום ב', 28/10/19 בשעה 12:00.