דלג לתוכן העמוד

37/2019 (כללי) לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות מידע לניהול המועצה

מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
מס מכרז: סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 22/12/2019 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0 (לא יוחזרו)

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות במשרדי המועצה או

להורדת המכרז לעיון בלבד לחצו כאן

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז-
יום א', 22/12/19  עד השעה: 10:00.

הודעה על שינוי תנאי סף ואופן בחינת איכות ההצעות

המועצה האזורית גזר מודיעה בזאת על שינוי בתנאי סף 3.1 במסמכי המכרז ובחלוקת ניקוד האיכות להצעות
יתר הוראות המכרז ותנאי הסף – ללא שינוי.
ניתן לעיין בתיקון בתנאי הסף בהודעת ההבהרות באתר המועצה.
עלות רכישת מסמכי המכרז- 1,000 ₪ (לא יוחזרו).
לפרטים: גב' ליאת פרמון
טל: 052-2166811/ 08-9274035.

מייל: liatf@gezer-region.muni.il

ניתן להעביר שאלות הבהרה למייל האמור לעיל  עד ליום ה', 05/12/19  בשעה 12:00.