דלג לתוכן העמוד

42/2019 (כללי) לקבלת שירותים לטיפול בפסולת במחזור - פסולת אריזות קרטון ופסולת נייר בתחום שיפוט המועצה

מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
מס מכרז: סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 22/12/2019 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0 (לא יוחזרו)

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות במשרדי המועצה או

להורדת המכרז לעיון בלבד לחצו כאן

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז-
יום ב', 22/12/19  עד השעה: 10:00

עלות רכישת מסמכי המכרז- 300 ₪ (לא יוחזרו).

לפרטים: מר יניר שמולביץ
טל: 054-3055347/ 08-9274062.

מייל: yanirs@Gezer-region.muni.il

ניתן להעביר שאלות הבהרה למייל האמור לעיל  עד ליום א', 08/12/19  בשעה 12:00.