דלג לתוכן העמוד

מכרז מספר 09/2018- דרוש/ה רכז/ת ארכיון ופרויקטים (100% משרה)

מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
מס מכרז: סוג המכרז: חיצוני תאריך פרסום המכרז: תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 16/02/2018 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0 (לא יוחזרו)

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות במשרדי המועצה או

להורדת המכרז לעיון בלבד לחצו כאן

כללי:
מחלקה: מנהל כללי
כפיפות ארגונית: מנכ"ל המועצה/ מנהלת לשכת מנכ"ל
דרוג: מח"ר 
דרגה: 37-39 (תקן מנהל/ת מדור)
היקף משרה: 100%

דרישות התפקיד – תנאי סף:
בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר ע״י המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים מחו״ל.

דרישות ניסיון:
ניסיון מקצועי:
1. ניסיון של שנה לפחות בעבודה בתחומי מערכות מידע או בריכוז פרויקטים.
2. ניסיון של שנה לפחות בעבודה אדמיניסטרטיבית, ארגונית, תיאומים, מענה לפניות ציבור וכיוצ"ב.

דרישות נוספות:
שפות - עברית ואנגלית ברמה גבוהה.
יישומי מחשב - תוכנות .OFFICE 
המועמד/ת ת/יחויב לסיים בהצלחה קורס לעובדי ארכיון.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:
א. עבודה מול גורמים רבים ומגוונים מחוץ לרשות.
ב. עבודה הדורשת קריאה וכתיבה מרובה.
ג. עבודה בתנאים פיזיים לא נוחים.
ד. יכולת עמידה בלחצים.
ה. ייצוגיות ושירותיות.
ו. זמינות מלאה גם מעבר לשעות הפעילות לרבות בסופי-שבוע, בחגים, בחופשות וכו'.
ז. ביצוע שעות נוספות מעבר לשעות העבודה התקניות, בהתאם להנחיית הממונה.
ח. מענה לפניות ציבור, לתושבים ויישובים.

תיאור התפקיד:
ריכוז וניהול תחום הארכיב במועצה, הובלת מערך המלגות וניהול פרויקטים מגוונים בתחומי העשייה במועצה. 

תחומי אחריות:
1. אחריות כוללת לניהול מערך הארכיון והארכיב של המועצה.
2. אחריות כוללת לניהול המלגות לסטודנטים תושבי המועצה.
3. אחריות לביצוע וניהול פרויקטים בתחומי העשייה של המועצה.
4. אחריות למנהלות מנגנון המועצה.
5. הפצת מידע למליאת המועצה, לוועדות המועצה, תושבים וגורמי חוץ.


פירוט הביצועים והמשימות העיקריות, כנגזר מתחומי האחריות: 
1. אחריות כוללת לניהול מערך הארכיון והארכיב של המועצה
א. ניהול רשומות וקליטת חומר מיחידות המועצה וממקורות נוספים במגנזה ובארכיון.
ב. מתן שירותי ארכיון לבאי הארכיון וסיוע באיתור החומר הארכיוני המבוקש.
ג. סידור ותחזוקה של מבנה הארכיון, שמירה על סדר וניקיון.
ד. הכנת בקשות והודעות לביעור חומר ארכיוני וביצוע הביעור לאחר קבלת האישור.
ה. קידום פרויקטים בתחום הארכיון במועצה ככל שיידרש לרבות שירותי ארכיון דיגיטאלי  וכן פיתוח והובלת פרויקטים בתחום זה ככל שיידרש בעתיד ע"י המועצה. 

2. אחריות כוללת לניהול המלגות לסטודנטים תושבי המועצה
א. ריכוז, עריכה והכנת כל מערך המלגות של המועצה.
ב. מעקב ובקרה אחר הגשת מועמדויות, בחינת הבקשות עפ"י הקריטריונים שנקבעו, אחריות כוללת לטיפול בכל נושא המלגות במועצה.
ג. מתן מענה לפונים בכל אמצעי הפנייה האפשריים, בכל נושאי המלגות.
ד. פיתוח, קידום וניהול תחומי מלגות נוספים כפי שיוחלט בעתיד ע"י הנהלת המועצה.

3. אחריות לביצוע וניהול פרויקטים בתחומי העשייה של המועצה
א. ביצוע וניהול פרויקטים בתחומי העשייה של התפקיד, בכל תחום ובכל נושא שיוחלט בהמשך ע"י הנהלת המועצה, ייזום פעולות ופעילויות לקידום וייעול תהליכי עבודה בתחומי האחריות.
ב. ניהול, ריכוז והובלת פרויקטים מגוונים בכל תחומי העשייה של המועצה, עפ"י הנחיית מינהלת המועצה.
ג. ייזום, קידום וניהול פרויקטים נוספים בעתיד, הנוגעים לעבודת המועצה, עפ"י הנחיית מינהלת המועצה.

4. אחריות למנהלות מנגנון המועצה
א. אחריות למנהלות עפ"י הנחיות מינהלת המועצה, לרבות טיפול במרכזייה/פניות ציבור הנוגעות למענה ולמתן שירות ע"י המועצה.
ב. אחריות בנושא המענה לאירועי האבל של עובדי המועצה ונבחריה- עדכון הגורמים הרלוונטיים, פרסום מודעות, הזמנת זרים, ייצוג המועצה וכל שיידרש במסגרת תפקיד זה ע"י המועצה, ברמת זמינות וכוננות מלאה בכל ימות השנה.
ג. ביצוע סקר שביעות רצון לתושבי המועצה, לרבות פניות מוקד, ניתוח הנתונים והצגתם למנהלת המוקד/מינהלת המועצה.
ד. סיוע כללי למינהלת המועצה וללשכת מנכ"ל המועצה בעבודת מזכירות המועצה ולרבות מערך ההתארגנות למליאות המועצה, לוועדות המועצה וכו'.

5. הפצת מידע למליאת המועצה, לוועדות המועצה, תושבים וגורמי חוץ
א. הפצת מידע כגון מודעות, פרסומים, חומרים עיוניים לישיבות מליאה וכו'.
ב. זימון ווידוא הגעת משתתפים לישיבות מליאה, הנהלה וכספים, מכרזים וכו'. 
ג. ריכוז והכנת חומרים עינויים לדיונים/ישיבות.

6. ביצוע כל משימה, מטלה או פרויקט, בשגרה או בחירום, במסגרת עבודת המועצה, ע"פ הנחיות הממונה הישיר ומנהלת המועצה.

7. זמינות וכוננות (טלפונית ופיזית ובכל צורה שתידרש) למתן מענה וטיפול בכל הנוגע לעבודה, בכל ימות השנה ובכל שעות היממה, לצרכי שגרה וחירום.

8. ביצוע שעות נוספות מעבר לשעות העבודה התקניות, בהתאם להנחיית הממונים.

לצורך הגשת מועמדות חובה להגיש (להלן: "המסמכים הנדרשים"):
1. שאלון אישי (להורדה לחצו כאן)
2. קורות חיים.
3. תעודות השכלה בהתאם לדרישות המשרה.
4. המלצות (במידה וקיים).
על המעוניינים/ות העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, באופן מסודר וקריא, וזאת לא יאוחר מיום  16/02/2018  בשעה 10:00 באמצעות הגשה למייל jobs@gezer-region.muni.il  או לפקס 08-9274019 או לידי הגב' רחלי משה, מנהלת משאבי אנוש, במסירה ידנית במשרדי מ.א גזר בבית חשמונאי, בשעות הפעילות הקבועות.
מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד שנקבע, מועמדותם/ן לא תיבדק והיא תפסל על הסף.
דרכי התקשרות: טלפון 08-9274030

רחלי משה
מנהלת משאבי אנוש