חלוקת תשלום הארנונה בין המועצה ליישוב

התושב משלם מיסי ארנונה למועצה ומיסי ועד מקומי.
סכום הארנונה למ"ר משולם למועצה זהה לכלל היישובים, ואילו סכום הארנונה למ"ר לועד המקומי משתנה מיישוב ליישוב.
סכום התשלום למ"ר אותו משלם התושב מתחלק בין המועצה לוועד המקומי וכל אחד מהגופים אחראי לתת שירות בתחומים מסויימים.

כמה תושב משלם ולמי? (דוגמא ביישוב ממוצע) תשלום ארנונה למגורים לפי מטר רבוע לשנה, למועצה ולוועד המקומי יחדיו. 53.40 שקלים למטר רבוע. 13.66 שקלים למטר רבוע לוועד המקומי. 39.74 למטר רבוע למועצה

 

איך הארנונה שאני משלם מתחלקת בין המועצה ליישוב? 53.40 שקלים למטר רבוע. 21.61 שקלים למטר מטר רבוע מ-12.11 שקלים למטר רבוע תשלום לוועד המקומי והחזר בגובה 20% תשלום הארנונה למועצה. 31.79 שקלים למטר רבוע 80% מתשלום הארנונה עובר למועצה האיזורית