בתחום היישובים: בית עוזיאל, פדיה, פתחיה, יד רמב"ם, עזריה, כפר שמואל, גזר, שעלבים, בן-נון, ישרש, משמר איילון, מצליח, סתריה, נען , רמות מאיר, גני יוחנן, כפר ביל"ו, יציץ, חולדה, משמר דוד, נצר סרני, גני הדר, כרמי יוסף, בית חשמונאי ונוף איילון.

1 סיווג נכסים מבנה מגורים 39.74 ₪ למ"ר מבנה המשמש למגורים לרבות מבני עזר ומבנים ניידים
2 משרדים שירותים ומסחר 106.10 ₪
למ"ר
משרדים, חנויות עד 200 מ"ר לרבות גלריות במבנים למעט בשימוש המשק החקלאי הפרטי, מסעדות, בתי קפה ומזנונים
2.1 משרדים, מרכולים וחניות שיווק שגודלם מעל 200 מ"ר 145.71 ₪ למ"ר  
2.2 מבנים המשמשים לעריכת אירועים, שמחות וכנסים 145.71 ₪ למ"ר  
2.3 שטחים פתוחים שמשמשים את המבנים לעריכת כנסים ואירועים עד 1,000 מ"ר 62.02 ₪ למ"ר  
2.4 שטחים פתוחים שמשמשים
את המבנים לעריכת כנסים
ואירועים מעל 1,000 מ"ר
22.16 ₪ למ"ר  
2.5 שטח מכירה סיטונאית או
קמעונאית לתוצרת חקלאית
מעל 200 מ"ר
59.31 ₪ למ"ר  
3 בנקים וחברות ביטוח 505.32 ₪ למ"ר בניין המשמש כבנק או כחברת ביטוח
4 תעשיה 51.26 ₪ למ"ר בניין כלשהו או חלק מבניין לרבות סככות ו/או מבני עזר שיש לו גג המשמש מפעלים ו/או תעשיה. מפעלי בניה ומחצבות
5 תחנת דלק 145.70 ₪ למ"ר מסחרית כולל מבנה לשירותים
6 בתי מלון 45.30 ₪ למ"ר בתי מלון לרבות בתי הארחה ואכסניות ומבנים להשכרה
7 מלאכה 71.72 ₪ למ"ר בנין כלשהו המשמש לבתי מלאכה, מוסכים, שרותי רכב, בתי אריזה, מחסנים, מסגריות, חשמלאות ונגרות
8 מבנה חקלאי 0.12 ₪ למ"ר  
9 מערכות סולארית    
9.1 לכל מ"ר שמעל 0.2 דונם עד
1 דונם
0.33 ₪ למ"ר מערכת סולארית הממוקמת על גג נכס
9.2 לכל מ"ר שמעל 1 דונם ועד 2 דונם 0.17 ₪ למ"ר
9.3 לכל מ"ר שמעל 2 דונם 0.08 ₪ למ"ר
9.4 בשטח של עד 10 דונם 1.31 ₪ למ"ר מערכת סולארית שאינה ממוקמת על גג נכס
9.5 לכל מ"ר שמעל 10 דונם ועד
300 דונם
0.63 ₪ למ"ר
9.6 לכל מ"ר שמעל 300 דונם ועד
750 דונם
0.33 ₪ למ"ר
9.7 לכל מ"ר שמעל 750 דונם 0.16 ₪ למ"ר
9.8 בשטח של עד 10 דונם 1.31 ₪ למ"ר קרקע תפוסה המשמשת למערכת סולארית
9.9 לכל מ"ר שמעל 10 דונם ועד
300 דונם
0.67 ₪ למ"ר
9.10 לכל מ"ר שמעל 300 דונם עד
750 דונם
0.32 ₪ למ"ר
9.11 לכל מ"ר שמעל 750 דונם 0.17 ₪ למ"ר
10 אדמה חקלאית 0.04 ₪ למ"ר כל הקרקעות בתחום המועצה למעט אדמות תפוסות
11 קרקע תפוסה 6.06 ₪ למ"ר קרקע תפוסה שיש עליה מבנה (בניכוי שטח הקרקע עליו נבנה המבנה המחויב על פי תעריף מגורים) או קרקע שאין עליה מבנה ואינה אדמה חקלאית
12 קרקע תפוסה במפעל עתיר שטח 6.06 ₪ למ"ר  
13 חניונים 6.06 ₪ למ"ר קרקע המשמשת חניון "חנה וסע" בין סלולה ובין לא סלולה
14 נכסים אחרים    
14.1 עבור כל תחנת אנרגיה לכל מטר בנוי 113.13 ₪ למ"ר  
14.2 עבור מיכל דלק כולל קרקע תפוסה 113.13 ₪ למ"ר  
14.3 עבור בריכת שחיה ו/או מועדון ספורט לכל מ"ר בנוי ו/או מקורה 75.64 ₪ למ"ר  
14.4 עבור כל מ"ר לאדמה לכרייה בפועל 36.45 ₪ למ"ר  
14.5 עבור כל מכוני מים, בארות, בריכות, מתקני שאיבה 48.84 ₪ למ"ר  
14.6 תחנת טרנספורמציה 133.20 ₪ למ"ר  
14.7 עבור מאגרי ביוב 4.25 ₪ למ"ר  
14.8 מפעלי מחזור לכל מטר רבוע 39.54 ₪ למ"ר  
15.8 מאגרי מים פתוחים למי קולחין עבור חקלאות, תעשיה 1.5 ₪ למ"ר