טבלת זכאות לפי סכום הכנסה לשנת 2023 תעודכן בתחילת חודש ינואר 2023