בואו לתרום לעשייה משמעותית בגינה הקהילתית ליד הבית. הגינות הקהילתיות נמצאות בישובים: סתרייה, נוף איילון, גזר, כרמי יוסף, חולדה , כפר בן נון, פדיה ומשמר דוד.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לאיתי - רכז הגינות הקהילתיות במועצה 054-6220296

לפרטים נוספים ניתן לפנות 

שרון אקשטיין
עו"ס - מרכזת משאבי קהילה
08-9274069

להצטרפות יש למלא את הפרטים הבאים: