טלפונים חיוניים

מוקד המועצה - 5367* או 08-9274001

מזכירת קב"ט - רחל בוקובזה - 08-9274060

שוטר קהילתי מועצתי - רס"מ עינב עמר - 08-9274030, 050-5076390

מחב"ל גזר - משה אברמוב - 08-9274080, 054-6467364

משטרה - 100

מגן דוד אדום - 101

מכבי אש - 102

 
 
 

רשימת חברי ועדת מל"ח מקומית

תפקיד (תפקיד בשגרה)

שם

טלפון במשרד

יו"ר הועדה (ראשת המועצה)

רותם ידלין

08-9274020

רמ"ט הועדה ( סגן ראשת המועצה)

יהודה שניוייס

08-9274002

מנכ"לית המועצה

כרמל טל

08-9274024

מרכז הוועדה (קב"ט המועצה)

 עופר  גומבינר

08-9274008

חקלאות / איכות הסביבה (מנהל המחלקה)

יניר שמולביץ

08-9274062

כ"א (מנהלת מחלקת כ"א)

מיטל כרמלי

08-9274030

חינוך (מנהל המחלקה)

שלי קרן

08-9274011

מידע לציבור 

שרלי שוורץ

08-9274608

רווחה (מנהלת מח' רווחה)

בת שבע פיק

08-9274070

הנדסה, תשתיות ולוגיסטיקה (מהנדס המועצה)

עמית קפוזה 

08-9274081