המועצה האזורית גזר מבקשת לקדם בתחום המועצה מיזמים בתחום זה המיועדים לשימוש התושבים כדוגמת: התקנת גגות פוטו וולטאים על בתי התושבים, מערכת ביתית להפקת ביו-גז מפסולת אורגנית וכו.

יזמים המעוניינים להציג לתושבים מיזמים בתחומים אלו מוזמנים לפנות אל היחידה הסביבתית של המועצה בדוא"ל nufar@gezer-region.muni.il עד לתאריך 30.1.21.

המועצה תאפשר ליזמים שיבחרו לעשות שימוש באמצעי התקשורת של המועצה לצורך פרסום וקידום המיזמים ואין המדובר בתמיכה כספית ו/או בכל תמיכה אחרת.

קול קורא למיזמים עבור התושבים בתחום האנרגיה הירוקה והמתחדשת