1
פרטים אישיים
2
מידע אודות הילד
3
הצהרה ונספחים
4
תשלום

האם הנכם * שדה חובה

פרטי ההורים

פרטי ההורה הראשון

פרטי ההורה השני

ילדים במשפחה מתחת לגיל 18 * שדה חובה
שם הילדתאריך לידה

פרטים נוספים על הילד:

הריני מצהיר כי מסרתי פרטים על כל בעיה רפואית כלשהי על המועמד למשפחתון * שדה חובה

 

תנאים בסיסיים לקבלה למשפחתון:

ידוע לי כי טופס הרישום הינו בעל תוקף אך ורק בצרוף מסמכים המאמתים את הנתונים הרשומים:

הריני מתחייב לשלם למשפחתון מחיר מלא עד קבלת הדרגה ממשרד הכלכלה. (לאחר מכן יינתנו הפרשים בהתאם לזכאות). במידה ואין ברשותך תלושי משכורת ( בגלל חופשת לידה וכו'), יש לקחת בחשבון תשלום מלא כחודשיים לאחר מסירת התלושים.

לא יבוצע רישום ללא תשלום דמי רישום על סך 133 ש"ח.

דמי ההרשמה אינם מוחזרים במקרה של ביטול הרשמה על ידי ההורים -מכל סיבה שהיא.

במקרה של הוצאת הילד מהמשפחתון במשך שנת הלימודים, אנו מתחייבים להודיע עד ה -1 לחודש שלפני הוצאת הילד, ומתחייבים לשלם עבור החודש השוטף.

ילד אשר יוצא מהמשפחתון לאחר חודש מאי, מתחייבים ההורים לתשלום עד סיום השנה, אלא אם כן נכניס במקומו ילד אחר.

ידוע לי שלא יינתנו תזכורות נוספות בענייני מסמכים וכו' האחריות חלה עלי.

אני מצהיר/ ה בזאת כי הפרטים שמסרנו הינם נכונים ומדויקים, הריני מאשר/ת שקראתי את תנאי החוזה ואני מסכימ/ה להם.

Browser not supported

שם המוצר/שירותמחירכמות
רישום למשפתונים לשנת הלימודים תשפ"ב133 ₪
סה"כ לתשלום0