פינוי אשפה ביתית 
ביישובים פדיה, כרמי יוסף - פינוי אשפה ביתית יתקיים בלילה שבין יום שני ליום שלישי. 
ביישובים ישרש, סתריה, גני הדר, פתחיה, עזריה - פינוי אשפה ביתית תוקדם ליום ראשון 16.5.2021. 

----
פינוי פחים מוטמנים 
ביישובים  שעלבים, בית חשמונאי, חולדה, נען - יוקדם פינוי אשפה ביתית – פחים מוטמנים לשלישי 18.5.2021 במקום יום רביעי. 

פינוי גזם
ביישובים משמר דוד ויד רמב"ם יוקדם פינוי הגזם מיום שני ליום ראשון ה - 16.5.2021
ביישובים פדיה, בית עוזיאל - פינוי הגזם יתקיים ביום שלישי ה - 18.5.2021.