החל הרישום לכיתות ז' לשנת הלימודים תשפ"ג לבתי הספר הרצוג ואיתן. 
הרישום יסתיים ב - 23.5.2022.

לנוחותכם, כחלק מהשרות לתושב, ההרשמה מתבצעת באופן דיגיטלי באתר המועצה:
רישום לכיתה ז' עבור היישובים הממופים לבית ספר הרצוג - לחצו כאן
רישום לכיתה ז׳ עבור היישובים הממופים לבית ספר אית"ן - לחצו כאן

לשאלות ומידע נוסף ניתן לפנות - למחלקת בתי הספר בטלפון : 08-9274587
במייל : sivanit@gezer-region.muni.il

מחכים לכם באתר,
אגף החינוך
מועצה אזורית גזר