החל מתאריך ה-1.7.2022 ישונו ימי פינוי הגזם ביישובים הבאים:

כרמי יוסף - יאסף הגזם מהיישוב בימי שישי. 
כפר שמואל - יאסף הגזם מהיישוב בימי ראשון. 
עזריה - יאסף הגזם מהיישוב בימי ראשון. 
קיבוץ גזר - יאסף הגזם מהקיבוץ בימי ראשון. 
גני יוחנן - יאסף הגזם מהיישוב בימי חמישי.