תושבות ותושבים יקרים,

נבקש לעדכנכם כי ביום 29.1.2024 התפרסם ברשומות תיקון לתקנות הכלבת (חיסון), ואשר יכנס לתוקפו ביום ה-1.4.2024.
השינוי העיקרי הינו כי לאחר חיסון כלב בשני חיסוני כלבת ראשונים, ניתן לעבור ולחסן בשגרה אחת לשנתיים.

בהתאם לתיקון, יהיה על בעלי הכלב לחסנו על פי הכללים הבאים:
1.1 כלב שלא חוסן בכלל או שלא קיים תיעוד לחיסונו עפ"י החוק , יחוסן חיסון ראשון בגיל חודשיים וחצי עד שלושה חודשים, ולאחריו חיסון דחף שיינתן לאחר חודש עד שלושה חודשים ממועד מתן החיסון הראשון.
1.2 אם הכלב הגיע לרשות המחזיק בו כשגילו מעל 3 חודשים - חיסון ראשון יינתן עם הגעת הכלב לחזקתו, ולאחריו חיסון דחף שיינתן לאחר חודש עד שלושה חודשים ממועד מתן החיסון בראשון. אחרי החיסון השני, יחוסן הכלב בשגרה בחיסון כלבת אחת לשנתיים.
2. כלב שכבר חוסן בשני חיסוני כלבת (לפחות) לפני כניסת התיקון לתוקף (כלומר לפני ה-1.4.2024), ייחוסן מעתה ואילך אחת לשנתיים .
3. כלב שמועד חיסונו הינו לפני ה-1.4.24 יחוסן כרגיל במועד בו פג תוקף חיסונם ולאחר מכן יחוסן לכלבת אחת לשנתיים.
4. כלב שחוסן לכלבת בחיסון אחד לפני יותר משלושה חודשים, יחוסן שוב לאחר שנה, ולאחר מכן יחוסן לכלבת אחת לשנתיים.
5. כלב שלא קיים עבורו תיעוד במשרד החקלאות שקיבל חיסון לכלבת בשנתיים האחרונות ברצף, יחוסן שוב השנה ולאחר מכן יחוסן לכלבת אחת לשנתיים.
6. לתשומת ליבכם! את אגרת הרישיון להחזקת הכלב יש להמשיך ולשלם כרגיל אחת לשנה, ואחת לשנתיים תכלול האגרה גם את עלות החיסון. 

בברכה,
ד"ר כרמי הרשקוביץ 
מנהל השרות הווטרינרי 
מועצה אזורית גזר