מס מכרז דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
54/2020 סייעים/ות כיתתיים/ות כללי חיצוני 09/08/2020 17/08/2020
52/2020 ממונה על שירותי חירום וביטחון וקצין/נת ביטחון מוסדות החינוך כללי חיצוני 05/08/2020 19/08/2020
50/2020 סדרן/נית למחלקת תחבורה במועצה האזורית גזר כללי חיצוני 02/08/2020 18/08/2020
49/2020 קצין/נת ביקור סדיר כללי חיצוני 02/08/2020 18/08/2020

עבור לארכיון דרושים