מס מכרז דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
58/2022 דרוש/ה מנהל/ת לשכת מנכ"לית המועצה כללי חיצוני 12/09/2022 19/09/2022
57/2022 דרוש/ה סייע/ת גני ילדים בחינוך המיוחד כללי חיצוני 10/08/2022 21/08/2022
56/2022 דרושים סייעים/ות גני ילדים כללי חיצוני 10/08/2022 21/08/2022
55/2022 דרושים רכזי/ות נוער ישוביים כללי חיצוני 02/08/2022 17/08/2022
54/2022 דרוש/ה מנהל/ת אגף שירותי חירום וביטחון כללי חיצוני 26/07/2022 10/08/2022
53/2022 דרושים/ות 2 פסיכולוגים/ות חינוכיים/ות כללי חיצוני 20/07/2022 11/08/2022
52/2022 דרושים רכזי/ות אקלים לבתי הספר היסודיים כללי חיצוני 20/07/2022 11/08/2022
51/2022 דרוש/ה סייע/ת גני ילדים בחינוך המיוחד כללי חיצוני 20/07/2022 11/08/2022
50/2022 דרושים סייעים/ות גני ילדים כללי חיצוני 20/07/2022 11/08/2022
48/2022 דרוש/ה מזכיר/ה באגף חינוך כללי חיצוני 22/06/2022 12/07/2022
47/2022 דרוש/ה אחראי/ת לנושא גבייה ושומה לאגף הכנסות כללי חיצוני 22/06/2022 12/07/2022
46/2022 דרוש/ה אחראי/ת לנושא גבייה ושומה לאגף הכנסות כללי חיצוני 22/06/2022 12/07/2022
45/2022 דרוש/ה אחראי/ת לנושא התאמות בנקים לאגף הכנסות כללי חיצוני 22/06/2022 12/07/2022
44/2022 דרוש/ה אחראי/ת תחום בתי ספר וקהילה לספרייה כללי חיצוני 08/06/2022 23/06/2022
43/2022 דרוש/ה מנהל/ת מחלקת פרט וחינוך מיוחד כללי חיצוני 08/06/2022 23/06/2022
42/2022 דרושים סייעים/ות גני ילדים כללי חיצוני 08/06/2022 29/06/2022
41/2022 מנהל/ת התנדבות בחינוך ומלגות סטודנטים כללי חיצוני 30/05/2022 20/06/2022
402022 נהג/ת אוטובוס כללי חיצוני 30/05/2022 27/06/2022
39/2022 עובד/ת סוציאלי/ת לסדרי דין כללי חיצוני 30/05/2022 26/06/2022
38/2022 בודק/ת בקשות להיתרי בנייה ומידען/ית תכנוני/ת לוועדה המקומית לתכנון ובנייה כללי חיצוני 30/05/2022 20/06/2022
37/2022 דרוש/ה עובד/ת קידום נוער כללי חיצוני 09/05/2022 29/05/2022
36/2022 דרוש/ה מזכיר/ה באגף חינוך כללי חיצוני 09/05/2022 29/05/2022
35/2022 דרוש/ה מזכיר/ת מדור נוער כללי חיצוני 09/05/2022 29/05/2022
34/2022 דרוש/ה ספרן/ית / מידען/ית לספרייה אזורית במועצה האזורית גזר (מיקום: בית חשמונאי) כללי חיצוני 09/05/2022 29/05/2022
33/2022 דרושים רכזי/ות נוער יישוביים במועצה האזורית גזר (3 משרות: חולדה, יציץ וישרש) כללי חיצוני 09/05/2022 29/05/2022
32/2022 דרושים 2 רכזי/ות אקלים לבתי הספר היסודיים כללי חיצוני 14/03/2022 29/03/2022
31/2022 דרוש/ה מזכיר/ת מדור נוער כללי חיצוני 14/03/2022 04/04/2022
29/2022 דרושים 5 רכזי/ות נוער יישוביים (ביל"ו, חולדה, עזריה, יציץ, ישרש) כללי חיצוני 02/03/2022 23/03/2022
28/2022 דרוש/ה מזכיר/ה באגף חינוך כללי חיצוני 23/02/2022 17/03/2022
27/2022 דרוש/ה מנהל/ת לשכת מנכ"לית המועצה - הארכה כללי חיצוני 15/02/2022 28/03/2022
26/2022 דרוש/ה אחראי/ת תחום בתי ספר וקהילה לספרייה אזורית כללי חיצוני 10/02/2022 28/02/2022
24/2022 דרוש/ה נציג/ת שירות כללי חיצוני 01/02/2022 16/02/2022
18/2022 דרוש/ה וטרינר/ית - הארכה כללי חיצוני 31/01/2022 28/02/2022
23/2022 דרוש/ה פסיכולוג/ית חינוכי/ית כללי חיצוני 01/02/2022 01/03/2022
22/2022 דרוש/ה מזכיר/ת מהנדס המועצה כללי חיצוני 01/02/2022 22/02/2022
21/2022 דרוש/ה מנהל/ת אגף ניהול ההון האנושי כללי חיצוני 01/02/2022 16/02/2022
20/2022 דרוש/ה רכז/ת לתוכנית מרחב לקידום תעסוקת צעירים/ות במצבי סיכון - משרה זמנית עד לתאריך 31/12/2022 כללי חיצוני 01/02/2022 01/03/2022
19/2022 דרוש/ה עובד/ת סוציאלי/ת קהילה ומרכז/ת מתנדבים - משרה זמנית עד לתאריך 31/12/2024 כללי חיצוני 01/02/2022 01/03/2022
17/2022 תיקון למכרז - דרוש/ה מנהל/ת אגף הכנסות כללי חיצוני 24/01/2022 14/02/2022
16/2022 דרושים 5 רכזי/ות נוער ישוביים (יד רמב"ם, חולדה, עזריה, יציץ, ישרש) כללי חיצוני 24/01/2022 15/02/2022
15/2022 דרוש/ה אחראי/ת תחום בתי ספר וקהילה לספרייה אזורית כללי חיצוני 24/01/2022 08/02/2022
14/2022 דרוש/ה פקח/ית מועצתי/ת כללי חיצוני 24/01/2022 08/02/2022
12/2022 דרוש/ה מזכיר/ה אגף דיגיטל והסברה כללי חיצוני 19/01/2022 03/02/2022
10/2022 דרוש/ה מזכיר/ת מדור נוער כללי חיצוני 16/01/2022 06/02/2022
9/2022 דרוש/ה מזכיר/ת מחלקת חינוך גני ילדים כללי חיצוני 16/01/2022 06/02/2022
6/2022 דרוש/ה פסיכולוג/ית חינוכי/ית כללי חיצוני 06/01/2022 27/01/2022
5/2022 דרוש/ה רכז/ת לתוכנית מרחב לקידום תעסוקת צעירים/ות במצבי סיכון - משרה זמנית עד לתאריך 31/12/2022 כללי חיצוני 06/01/2022 27/01/2022
4/2022 דרוש/ה עובד/ת סוציאלי/ת במרכז טיפולי חינוכי (משכל) כללי חיצוני 06/01/2022 27/01/2022
3/2022 דרוש/ה מזכיר/ת מהנדס המועצה - המשרה מיועדת לבעלי מוגבלות חמורה כהגדרתה בתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ו-1956, או לפי תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגות נכות), התש"ל-1969. כללי חיצוני 06/01/2022 27/01/2022
2/2022 דרוש/ה קצין/ת בטיחות בתעבורה כללי חיצוני 06/01/2022 27/01/2022
1/2022 דרוש/ה קצין/ת ביטחון מוסדות החינוך (קב"ט מוסה"ח) כללי חיצוני 06/01/2022 27/01/2022
120/2021 דרוש/ה אחראי לנושא תפעול בניין המועצה כללי חיצוני 27/12/2021 18/01/2022
119/2021 דרוש/ה עובד/ת סוציאלי/ת קהילה ומרכז/ת מתנדבים משרה זמנית עד לתאריך 31/12/2024 כללי חיצוני 27/12/2021 27/01/2022
118/2021 דרוש/ה פקח/ית סביבתי/ת כללי חיצוני 12/12/2021 27/12/2021
117/2021 דרוש/ה נציג/ת שירות כללי חיצוני 07/12/2021 22/12/2021
116/2021 דרוש/ה נהג/ת אוטובוס כללי חיצוני 28/11/2021 15/12/2021
115/2021 דרוש/ה ספרן/ית / מידען/ית לספרייה כללי חיצוני 25/11/2021 15/12/2021
114/2021 דרוש/ה עובד/ת סוציאלי/ת מרחבי/ת (50%) ועובד/ת סוציאלי/ת משפחתונים (50%) כללי חיצוני 23/11/2021 07/12/2021
113/2021 דרוש/ה רכז/ת מעורבות חברתית ומלגות סטודנטים - משרה זמנית עד לתאריך 31/12/2022 כללי חיצוני 18/11/2021 07/12/2021
112/2021 דרוש/ה מנהל/ת ספרייה אזורית כללי חיצוני 18/11/2021 07/12/2021
111/2021 דרוש/ה עובד/ת קידום נוער כללי חיצוני 18/11/2021 07/12/2021
110/2021 דרוש/ה מזכיר/ה בלשכת ראשת המועצה כללי חיצוני 18/11/2021 07/12/2021
109/2021 דרושים 6 רכזי/ות נוער יישוביים (כפר שמואל, כרמי יוסף, יד רמב"ם, חולדה, עזריה, יציץ) כללי חיצוני 18/11/2021 07/12/2021
108/2021 דרוש/ה רכז/ת אירועי חוץ כללי חיצוני 18/11/2021 07/12/2021
107/2021 דרוש/ה מזכיר/ה לשירות הפסיכולוגי החינוכי כללי חיצוני 15/11/2021 30/11/2021
106.2021 דרוש/ה מנהל/ת מחלקת תברואה כללי חיצוני 04/11/2021 21/11/2021
105/2021 דרושים/ות 2 אחראים/ות לנושא גבייה ושומה במחלקת גבייה כללי חיצוני 31/10/2021 21/11/2021
104/2021 דרוש/ה עובד/ת קידום נוער כללי חיצוני 31/10/2021 15/11/2021
103/2021 דרוש/ה מנהל/ת מחלקת תשתיות כללי חיצוני 31/10/2021 21/11/2021
101/2021 דרוש/ה עובד/ת סוציאלי/ת מרחבי/ת (50%) ועובד/ת סוציאלי/ת משפחתונים (50%) כללי חיצוני 18/10/2021 02/11/2021
100/2021 דרוש/ה קלינאי/ת תקשורת במרכז טיפולי חינוכי (משכל) כללי חיצוני 12/10/2021 03/11/2021
99/2021 דרוש/ה נציג/ת שירות כללי חיצוני 12/10/2021 27/10/2021
98/2021 דרוש/ה פקח/ית סביבתי/ת כללי חיצוני 12/10/2021 27/10/2021
97/2021 דרושים 7 רכזי/ות נוער יישוביים (כפר שמואל, כרמי יוסף, יד רמב"ם, כפר ביל"ו, חולדה, עזריה, יציץ) כללי חיצוני 10/10/2021 25/10/2021
96/2021 דרושים/ות 2 רכזי/ות שלוחות חוגים כללי חיצוני 03/10/2021 25/10/2021
95/2021 דרוש/ה אחראי/ת למשק ותחזוקה בבי"ס "עתידים" כללי חיצוני 03/10/2021 25/10/2021
94/2021 דרושה בלנית לפתחיה כללי חיצוני 03/10/2021 25/10/2021
93/2021 דרוש/ה מזכיר/ה לשירות הפסיכולוגי החינוכי כללי חיצוני 03/10/2021 25/10/2021
92/2021 דרוש/ה עובד/ת סוציאלי/ת במרכז טיפולי חינוכי (משכל) כללי חיצוני 03/10/2021 25/10/2021
91/2021 מזכיר/ה מחלקת תחבורה כללי חיצוני 03/10/2021 25/10/2021
90/2021 דרוש/ה מנהל/ת מחלקת תשתיות כללי חיצוני 09/09/2021 06/10/2021
89/2021 דרוש/ה אחראי/ת לנושא התאמות בנקים במחלקת גבייה כללי חיצוני 09/09/2021 06/10/2021
88/2021 דרוש/ה תקציבן/ית מחלקת הרווחה והשירותים החברתיים כללי חיצוני 09/09/2021 06/10/2021
87/2021 דרוש/ה קלינאי/ת תקשורת במרכז טיפולי חינוכי (משכל) כללי חיצוני 09/09/2021 06/10/2021
86/2021 דרוש/ה נציג/ת שירות כללי חיצוני 31/08/2021 30/09/2021
85/2021 דרוש/ה מנהל/ת מחלקת תברואה כללי חיצוני 31/08/2021 30/09/2021
84/2021 דרוש/ה פקח/ית סביבתי/ת כללי חיצוני 31/08/2021 30/09/2021
83/2021 דרוש/ה רכז/ת ביטחון כללי חיצוני 31/08/2021 30/09/2021
82/2021 דרוש/ה מזכיר/ת מחלקת דת כללי חיצוני 31/08/2021 30/09/2021
81/2021 דרושים 3 רכזי אקלים לבתי הספר היסודיים כללי חיצוני 31/08/2021 30/09/2021
80/2021 דרושים 4 סייעים/ות גני ילדים כללי חיצוני 31/08/2021 30/09/2021
79/2021 דרוש/ה מנהל/ת אגף פיתוח המרחב הכפרי כללי חיצוני 24/08/2021 14/09/2021
77/2021 עדכון - דרושים 4 רכזי/ות נוער יישוביים (כפר שמואל, כרמי יוסף, יד רמב"ם, כפר ביל"ו) כללי חיצוני 22/08/2021 13/09/2021
78/2021 דרוש/ה סגן/ית מנהלת מחלקת גבייה כללי חיצוני 22/08/2021 06/09/2021
76/2021 דרושים 3 סייעים/ות כיתתיים/ות לבתי הספר כללי חיצוני 10/08/2021 31/08/2021
75/2021 דרוש/ה נהג/ת אוטובוס כללי חיצוני 10/08/2021 31/08/2021
73/2021 דרושים/ות 2 רכזי/ות שלוחות חוגים (בית חשמונאי, נען) כללי חיצוני 10/08/2021 31/08/2021
72/2021 דרושים 3 סייעים/ות גני ילדים כללי חיצוני 10/08/2021 31/08/2021
71/2021 דרושים 3 סייעים/ות גני ילדים בחינוך המיוחד כללי חיצוני 10/08/2021 31/08/2021
70/2021 דרושים 5 רכזי/ות נוער יישוביים (כפר שמואל, כרמי יוסף, יד רמב"ם, כפר ביל"ו, גני יוחנן) במועצה האזורית גזר כללי חיצוני 28/07/2021 12/08/2021
69/2021 דרושים 4 רכזי אקלים לבתי הספר היסודיים במועצה האזורית גזר כללי חיצוני 28/07/2021 12/08/2021
68/2021 דרוש/ה מנהל/ת מחלקת פיקוח על הבנייה לוועדה המקומית לתכנון ובנייה במ.א גזר כללי חיצוני 28/07/2021 12/08/2021
66/2021 דרוש/ה אחראי/ת למשק ותחזוקה בבי"ס "עתידים" במועצה האזורית גזר כללי חיצוני 21/07/2021 05/08/2021
65/2021 דרוש/ה תקציבן/ית למחלקת הרווחה והשירותים החברתיים במועצה האזורית גזר כללי חיצוני 21/07/2021 12/08/2021
61/2021 דרוש/ה עובד/ת סוציאלי/ת במרכז טיפולי חינוכי (משכל) במועצה האזורית גזר - הארכה כללי חיצוני 21/07/2021 31/08/2021
64/2021 דרוש/ה מנהל/ת מחלקת תרבות למועצה האזורית גזר כללי חיצוני 21/07/2021 12/08/2021
63/2021 דרוש/ה קלינאי/ת תקשורת במרכז טיפולי חינוכי (משכל) במועצה האזורית גזר - הארכה כללי חיצוני 21/07/2021 31/08/2021
62/2021 דרושים 2 פסיכולוגים חינוכיים למועצה האזורית גזר כללי חיצוני 21/07/2021 12/08/2021
59/2021 דרוש/ה רכז/ת שלוחת חוגים במועצה האזורית גזר כללי חיצוני 18/07/2021 02/08/2021
56/2021 מזכיר/ת אגף קהילה במועצה האזורית גזר כללי חיצוני 18/07/2021 02/08/2021
55/2021 דרוש/ה מנהל/ת מחלקת חוגים למועצה האזורית גזר כללי חיצוני 18/07/2021 02/08/2021
57/2021 דרוש/ה מנהל/ת ספרייה אזורית במועצה האזורית גזר (מיקום: בית חשמונאי) כללי חיצוני 18/07/2021 09/08/2021
48/2021 דרוש/ה מפקח/ת בכיר/ה (חוקר/ת) לתכנון ובנייה לוועדה המקומית לתכנון ובנייה כללי חיצוני 27/06/2021 19/07/2021
47/2021 דרושה בלנית לפדיה במועצה האזורית גזר כללי חיצוני 27/06/2021 12/07/2021
46/2021 דרושים 5 רכזי/ות נוער יישוביים (כפר שמואל, כרמי יוסף, יד רמב"ם, כפר ביל"ו, גני יוחנן) במועצה האזורית גזר כללי חיצוני 27/06/2021 19/07/2021
45/2021 מזכיר/ה ראשי/ת לבי"ס עתידים במועצה האזורית גזר כללי חיצוני 22/06/2021 07/07/2021
44/2021 דרוש/ה אחראי/ת למשק ותחזוקה בבי"ס "עתידים" במועצה האזורית גזר כללי חיצוני 22/06/2021 07/07/2021
43/2021 מזכיר/ה ראשי/ת לבי"ס דמוקרטי במועצה האזורית גזר כללי חיצוני 22/06/2021 07/07/2021
42/2021 דרוש/ה נהג/ת אוטובוס למועצה האזורית גזר כללי חיצוני 22/06/2021 13/07/2021
39/2021 מזכיר/ת רישום גני ילדים במועצה האזורית גזר כללי חיצוני 15/06/2021 06/07/2021
38/2021 דרוש/ה רכז/ת שלוחת חוגים במועצה האזורית גזר כללי חיצוני 15/06/2021 06/07/2021
37/2021 מזכיר/ה באגף קהילה במועצה האזורית גזר כללי חיצוני 15/06/2021 06/07/2021
36/2021 מזכיר/ה מחלקת תחבורה במועצה האזורית גזר כללי חיצוני 15/06/2021 06/07/2021
21/2021 הארכה - מנהל/ת מדור פיקוח על הבנייה לוועדה המקומית לתכנון ובנייה במועצה אזורית גזר כללי חיצוני 26/04/2021 16/05/2021
22/2021 מפקח/ת בכיר/ה (חוקר/ת) לתכנון ובנייה לוועדה המקומית לתכנון ובנייה גזר כללי חיצוני 26/04/2021 16/05/2021
18/2021 בלנית לפתחיה במועצה האזורית גזר כללי חיצוני 18/04/2021 09/05/2021
11/2021 3 אחראי אקלים לבתי הספר היסודיים במועצה האזורית גזר (בתי ספר: גוונים, שדות איילון, שלהבת בנים) כללי חיצוני 24/02/2021 14/03/2021
19/2021 עובד/ת סוציאלי/ת לסדרי דין במועצה האזורית גזר כללי חיצוני 18/04/2021 03/05/2021
13/2021 דרוש/ה מזכיר/ת ארכיון לוועדה המקומית לתכנון ובנייה במועצה האזורית גזר – משרה למילוי מקום לחופשת לידה כללי חיצוני 11/03/2021 12/04/2021
12/2021 אחראי/ת למשק ותחזוקה בבי"ס מעיין במועצה האזורית גזר כללי חיצוני 24/02/2021 14/03/2021
14/2021 מזכיר/ה מדור פיקוח על הבנייה בוועדה לתכנון ובנייה במועצה האזורית גזר כללי חיצוני 15/03/2021 24/03/2021
15/2021 דרוש/ה עובד/ת סוציאלי/ת לסדרי דין במועצה האזורית גזר כללי חיצוני 15/03/2021 04/04/2021
10/2021 2 רכזי/ות נוער יישוביים (חולדה, ישרש) במועצה האזורית גזר כללי חיצוני 24/02/2021 14/03/2021
06/2021 בלנית לשעלבים במועצה האזורית גזר כללי חיצוני 27/01/2021 14/02/2021
4/2021 פסיכולוג/ית חינוכי/ת למועצה האזורית גזר כללי חיצוני 11/01/2021 21/01/2021
5/2021 מנהל/ת אגף דיגיטל והסברה במועצה האזורית גזר כללי חיצוני 11/01/2021 21/01/2021
98/2020 מנהל/ת ספרייה אזורית במועצה האזורית גזר (מיקום: בית חשמונאי) כללי חיצוני 24/12/2020 13/01/2021
99/2020 עובד/ת סוציאלי/ת קהילה ומרכז/ת מתנדבים במועצה האזורית גזר משרה זמנית עד לתאריך 30/6/2021 כללי חיצוני 24/12/2020 13/01/2021
100/2020 בלנית לשעלבים כללי חיצוני 24/12/2020 14/01/2021
101/2020 4 רכזי/ות נוער יישוביים (חולדה, עזריה, רמות מאיר/גני הדר, כפר בן-נון)  במועצה האזורית גזר כללי חיצוני 24/12/2020 13/01/2021
102/2020 3 אחראי אקלים לבתי הספר היסודיים במועצה האזורית גזר - (גוונים, שדות איילון, שלהבת בנים) כללי חיצוני 24/12/2020 13/01/2021
94/2020 אחראי/ת למשק ותחזוקה בבי"ס מעיין במועצה האזורית גזר כללי חיצוני 13/12/2020 27/12/2020
93/2020 מזכיר/ה ראשי/ת לבי"ס שדות איילון במועצה האזורית גזר כללי חיצוני 13/12/2020 27/12/2020
92/2020 עובד/ת סוציאלי/ת לסדרי דין במועצה האזורית גזר כללי חיצוני 09/12/2020 16/12/2020
89/2020 מפקח/ת בכיר/ה (חוקר/ת) לתכנון ובנייה לוועדה המקומית לתכנון ובנייה גזר כללי חיצוני 17/11/2020 07/12/2020
88/2020 מנהל/ת מדור פיקוח על הבנייה לוועדה המקומית לתכנון ובנייה כללי חיצוני 17/11/2020 07/12/2020
87/2020 מנהל/ת מחלקת מכרזים, חוזים, התקשרויות, ביטוחים וערבויות באגף הגזברות כללי חיצוני 17/11/2020 30/11/2020
86/2020 מנהל/ת מחלקת יישובים במועצה האזורית גזר כללי חיצוני 17/11/2020 30/11/2020
82/2020 סייע/ת כיתתי/ת במועצה האזורית גזר ​​​​​​​ כללי חיצוני 03/11/2020 15/11/2020
81/2020 6 סייעים/ות גני ילדים במועצה האזורית גזר כללי חיצוני 03/11/2020 15/11/2020
79/2020 6 אחראי אקלים לבתי הספר היסודיים במועצה האזורית גזר (בתי ספר: גוונים, עתידים, שדות איילון, שלהבת בנות, שלהבת בנים) כללי חיצוני 20/10/2020 03/11/2020
78/2020 עובד/ת מועדונית במועצה האזורית גזר כללי חיצוני 20/10/2020 03/11/2020
77/2020 מנהל/ת ספרייה אזורית במועצה האזורית גזר (מיקום: בית חשמונאי) כללי חיצוני 20/10/2020 09/11/2020
72/2020 מזכיר/ה ראשי/ת לבי"ס שדות איילון במועצה האזורית גזר כללי חיצוני 12/10/2020 26/10/2020
71/2020 עובד/ת קידום נוער במועצה האזורית גזר כללי חיצוני 12/10/2020 02/11/2020
73/2020 סייע/ת כיתתי/ת במועצה האזורית גזר כללי חיצוני 12/10/2020 26/10/2020
70/2020 בלנית כללי חיצוני 15/09/2020 29/09/2020
67/2020 עובד/ת סוציאלי/ת מרחבי/ת כללי חיצוני 15/09/2020 29/09/2020
69/2020 אחראי/ת למשק ותחזוקה בבי"ס מעיין כללי חיצוני 15/09/2020 29/09/2020
68/2020 מזכיר/ה ראשי/ת לבי"ס מעיין כללי חיצוני 15/09/2020 29/09/2020
66/2020 מזכיר/ה מחלקת תחבורה כללי חיצוני 15/09/2020 29/09/2020
65/2020 רכזי/ות נוער יישוביים (חולדה, יציץ, עזריה, כרמי יוסף) כללי חיצוני 15/09/2020 29/09/2020
59/2020 מנהל/ת מדור פיקוח על הבנייה לוועדה המקומית לתכנון ובנייה כללי חיצוני 27/08/2020 10/09/2020
58/2020 בלנית כללי חיצוני 27/08/2020 10/09/2020
56/2020 מנהל/ת מדור נוער כללי חיצוני 19/08/2020 02/09/2020
54/2020 סייעים/ות כיתתיים/ות כללי חיצוני 09/08/2020 17/08/2020
52/2020 ממונה על שירותי חירום וביטחון וקצין/נת ביטחון מוסדות החינוך כללי חיצוני 05/08/2020 19/08/2020
49/2020 קצין/נת ביקור סדיר כללי חיצוני 02/08/2020 18/08/2020
50/2020 סדרן/נית למחלקת תחבורה במועצה האזורית גזר כללי חיצוני 02/08/2020 18/08/2020
47-2020 מפקח/ת בכיר/ה (חוקר/ת) לתכנון ובנייה לוועדה המקומית לתכנון ובנייה גזר כללי חיצוני 23/07/2020 09/08/2020
46-2020 מזכיר/ה ראשי/ת לבי"ס שדות איילון במועצה האזורית גזר כללי חיצוני 22/07/2020 04/08/2020
45-2020 דרוש/ה פקח/ית מועצתי/ת במועצה האזורית גזר כללי חיצוני 16/07/2020 26/07/2020
44-2020 מזכיר/ה מחלקה סביבתית ואחראי/ת נושא מחזור במועצה האזורית גזר כללי חיצוני 16/07/2020 26/07/2020
41/2020 ממונה על שירותי חירום וביטחון וקצין/נת ביטחון מוסדות החינוך כללי חיצוני 05/07/2020 21/07/2020
38/2020 עובד/ת קידום נוער כללי חיצוני 01/07/2020 16/07/2020
40/2020 ספרנ/ית לספרייה האזורית (ספריית הילדים והנוער) בבית חשמונאי כללי חיצוני 01/07/2020 22/07/2020
37/2020 סדרן/נית למחלקת תחבורה כללי חיצוני 01/07/2020 16/07/2020
39/2020 2 מדריכי מוגנות (קריית החינוך סתריה – תיכון איתן, קריית החינוך שעלבים) כללי חיצוני 02/07/2020 12/07/2020

חזור לדרושים כעת