דלג לתוכן העמוד

דרוש/ה עובד/ת סוציאלי/ת מרחבי/ת (50%) ועובד/ת סוציאלי/ת משפחתונים (50%)

 (המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד)

כללי

מחלקה: רווחה ושירותים חברתיים
כפיפות ארגונית: מנהלת מחלקת רווחה ושירותים חברתיים 
דרוג: עובדים סוציאליים    
מתח דרגות והיקף משרה:  עו"ס מרחבי 50% משרה - י'-ח', עו"ס משפחתונים 50% משרה ט'-ז'
מועד תחילת עבודה: מידי

תיאור התפקיד

1. עו"ס מרחבי:
1.1 אחריות על מתן השירות באיזור גאוגרפי מוגדר שלקוחותיו הם הפרט ומשפחתו, מנהיגות הישוב ובעלי התפקידים, בעת שגרה ובעת חירום. 
1.2 איתור בעיות וצרכים של הפרט ושל הקהילה.
1.3 טיפול בלקוחות במטרה לשפר תפקודם האישי, המשפחתי והחברתי ע"י טיפול ישיר, סנגור, תיווך, מתן ידע לשם מיצוי זכויות כאזרח, משמש כמנהל מקרה.
1.4 אחריות על שמירת קשר רציף עם המנהיגות המקומית לרבדיה, שמירה על קשר עם כל המערכות המשיקות (כגון: טיפת חלב, בתי ספר, מעונות יום, בית-סיעודי).
1.5 מתן יעוץ לבעלי התפקידים בתחום החברתי, במטרה לסייע לפרט, למשפחה ולקהילה.
1.6 הקמה/חברות בצוותים בין מקצועיים ליצירת תאום ותכנון פעולות קהילתיות כשירותים לאוכלוסייה על פי הצרכים שעלו באיתור.
2. עו"ס משפחתונים: 
2.1 ניהול שוטף של מערך המשפחתונים במועצה. 
2.2 רישום ושיבוץ ילדים במשפחתונים – ביצוע הרשמה וקליטת ילדים במשפחתונים על פי הנחיות ההרשמה שמפרסם האגף.
2.3 הדרכה ובקרה:
2.3.1 ביקורים שוטפים במשפחתונים, וידוא כי תנאי ההפעלה עונים על הנדרש. ביצוע הדרכה ובקרה על עבודת מנהלת המשפחתון במשפחתון, ארגון השתלמויות בנושאים שונים הרלוונטיים למנהלות המשפחתונים.
2.3.2 העברת דיווח חודשי מפורט למשרד על ביצוע ההדרכה והבקרה בתחומים שונים, והעברת דיווח חודשי על ההפעלה השוטפת של המשפחתונים.
2.3.3 הדרכה תוך כדי עבודתן של מנהלות המשפחתונים. ביצוע הדרכות פרטניות וקבוצתיות.
2.3.4 הערכת מנהלת המשפחתון אחת ל-6 חודשים באמצעות גיליון הערכה.
2.3.5 בקרה מנהלית וכספית.
2.3.6 קשר עם ההורים והקהילה.
3. ביצוע כל מטלה, משימה או פרוייקט בתחומי העשייה של המחלקה, בהתאם להנחיות הממונים במחלקה.

דרישות התפקיד – תנאי סף

1. השכלה: תואר ראשון בעבודה סוציאלית ממוסד אקדמאי מוכר.
2. רישום בפנקס העובדים הסוציאליים. 
3. ניסיון מוכח של שנתיים לפחות בהדרכה פרטנית וקבוצתית במסגרות חינוכיות לגיל הרך (התנסות מודרגת במתן הדרכה ובהנחיית קבוצות).

דרישות נוספות

1. עדיפות לבעלי ניסיון מקצועי בתחומי העיסוק בנוספים של המשרה.
2. המועמד שיבחר יידרש להשתתף בהשתלמויות וקורסים בתחום תפקידו.

מצבי תפקיד ייחודיים: עבודה בשעות לא שגרתיות.

כישורים אישיים

1. ראייה מערכתית ויכולת עבודה בשעות משתנות, כולל בשעות הערב.
2. אמינות ומהימנות אישית.
3. יצירתיות וחדשנות, יוזמה ומעוף, יחסי אנוש טובים.
4. יכולת עבודה בצוות.
5. יכולת התמודדות עם מצבי לחץ ושחיקה.
 

במשרה תינתן עדיפות לבעלי מוגבלות חמורה כהגדרתה בתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ו-1956, או לפי תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגות נכות), התש"ל-1969

הגשת מועמדות


ניתן להגיש קורות חיים עד לתאריך 2.11.2021 בשעה 12:00 לידי שירי בנית בבניין המועצה או בדוא"ל jobs@gezer-region.muni.il

לשליחת מועמדות באופן דיגיטלי בתחתית העמוד

להדפסת שאלון לחצו כאן 

המעוניינים ימלאו שאלון בצירוף קורות חיים, תצלומי תעודות רלוונטיות ומסמכים המעידים על ניסיון, הצעות שאליהן לא יצורפו המסמכים הדרושים לא ייענו.
המועמדים המתאימים בהתאם למבחני המיון יוזמנו לראיון בפני ועדת בחינה.

דרכי התקשרות: טלפון 08-9274529 

שליחת מועמדות באופן דיגיטלי

1
פרטים אישיים על המועמד
2
פרטי השכלה
3
פרטי קורסים, השתלמויות ותעסוקה
4
פרטים נוספים

רשיון רכב * שדה חובה

 

 

 

 

 

ידיעת שפות - עברית * שדה חובה
קריאהכתיבהדיבור

ידיעת שפות - אנגלית * שדה חובה
קריאהכתיבהדיבור

ידיעת שפות ערבית * שדה חובה
קריאהכתיבהדיבור

ידיעת שפה נוספת * שדה חובה
השפהקריאהכתיבהדיבור

השכלה יסודית
שם בית הספרשם היישוב של בית הספרמס שנות הלימודשנת סיוםהמקצוע העיקריהתואר או התעודה

השכלה תיכונית
שם בית הספרשם היישוב של בית הספרמס שנות הלימודשנת סיוםהמקצוע העיקריהתואר או התעודה

השכלה גבוהה
שם בית הספרשם היישוב של בית הספרמס שנות הלימודשנת סיוםהמקצוע העיקריהתואר או התעודה

 

פרטי קורסים והשתלמויות
שם הקורס/השתלמות משך הקורס תאריך סיוםמסגרת הלימודיםתעודת גמר

פרטי תעסוקה נוכחית וקודמת (התחל מהתעסוקה האחרונה – הנוכחית) * שדה חובה
שם המעסיקהתפקידמתאריךעד תאריךסיבת הפסקת העבודה

נשלחתי למכון הערכה * שדה חובה

אנשים המכירים אותי ויכולים להמליץ עלי * שדה חובה
שם מקום העבודה תפקיד טלפון

האם יש לך קרובי משפחה שהם עובדי מועצה? * שדה חובה

קרובי משפחה ברשות, נבחרים או עובדים: לענין זה "קרוב משפחה" משמע: בן/בת זוג, הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, גיסה, דוד, דודה, בן-אח, בת-אח, בן-אחות, בת-אחות, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד, נכדה. ביחס לכל האמורים לעיל, לרבות חורג או מאומץ ולרבות בני זוגם, צאצאיהם ובני הזוג של הצאצאים.
שם פרטישם משפחהמספר זהותיחס קרבה מחלקההתפקיד

c157100]

אני אדם עם מוגבלות חמורה כמשמעו בצו ההרחבה לעידוד והגברת תעסוקה של אנשים עם מוגבלות (אין חובה להשיב לסעיף זה)

הצהרת המועמד/ת:

1 .אני מגיש/ה בזאת את מועמדותי למכרז הנ"ל ומצהירה/ה שכל הפרטים שמילאתי בטופס נכונים.

2 .אני מסכים/ה לעמוד בבדיקות הערכה ומיון שהוועדה תקבע.

Browser not supported