דלג לתוכן העמוד

דרושים/ות 2 רכזי/ות שלוחות חוגים (בית חשמונאי, נען)

(המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד)

כללי: 

אגף: קהילה        
דרוג: מנהלי,  דרגה: 7-9, היקף משרה: 80%
מועד איוש: מידי

תיאור התפקיד

אחריות על תפעול שלוחת החוגים של המועצה תוך מילוי משימות ארגוניות בהנחיית מנהלת מדור החוגים בכפוף לתוכנית העבודה של החוגים ולמדיניות המועצה.

עיקרי התפקיד:

1. נוכחות והימצאות בשעות הפעילות של החוגים.
2. אחריות על רישום המשתתפים ובקרת נרשמים לפי דוחות נוכחות.
3. אחריות על תפעול הסעות מהיישובים למרכז החוגים וחזרה, לרבות קבלת הילדים ופיזורם לחדרי הפעילות.
4. פיקוח ובקרה על נותני השירות ומפעילי החוגים.
5. קבלת ציוד / שמירה על ציוד והזמנת ציוד בהתאם לנדרש.
6. פיקוח על ניקיון המבנים.
7. קשר רציף עם מנהלת מדור חוגים ומנהלת מדור ספורט במועצה.
8. מתן שירות ומענה לתושבים בהתאם לצורך.
9. פרסום והפצת מידע בתחום החוגים.
10. ביצוע כל משימה, מטלה או פרוייקט, בשגרה או בחירום, במסגרת עבודת המועצה , עפ"י הנחיות הממונה הישיר ומנהלת המועצה. 

דרישות התפקיד – תנאי סף:

השכלה
12 שנות לימוד ותעודת בגרות מלאה.

דרישות נוספות:

1. ניסיון מקצועי – יתרון לבעלי ניסיון מקצועי רלוונטי בתחום החינוך הבלתי פורמאלי.
2. שפות – עברית ברמה גבוהה.
3. תקשורת בינאישית טובה.
4. יכולת מתן שירות ברמה גבוהה.

מאפייני עשייה ייחודיים בתפקיד:

1. העבודה הינה בשעות אחר הצהריים בהתאמה לשעות החוגים בפועל ולהנחיות הממונה.
2. צורך בזמינות וכוננות (טלפונית ופיזית) למתן מענה הן לצרכי שגרה והן לצרכי חירום.
3. ביצוע שעות נוספות מעבר לשעות העבודה התקניות, בהתאם להנחיות הממונה. 
4. מתן שירות.
 

במשרה תינתן עדיפות לבעלי מוגבלות חמורה כהגדרתה בתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ו-1956, או לפי תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגות נכות), התש"ל-1969

הגשת מועמדות


ניתן להגיש קורות חיים עד לתאריך 31.8.2021 בשעה 12:00 לידי שירי בנית בבניין המועצה או בדוא"ל jobs@gezer-region.muni.il

לשליחת מועמדות באופן דיגיטלי בתחתית העמוד

להדפסת שאלון לחצו כאן 

את השאלון המודפס בצירוף קורות חיים, תצלומי תעודות רלוונטיות ומסמכים המעידים על ניסיון, יש לשלוח בדוא"ל או להגישם בבנין המועצה לידי אוולין שנקר. 

הצעות שאליהן לא יצורפו המסמכים הדרושים לא ייענו.

המועמדים המתאימים יוזמנו לראיון בפני ועדת בחינה. 

דרכי התקשרות: טלפון 08-9274529 

שליחת מועמדות באופן דיגיטלי

1
פרטים אישיים על המועמד
2
פרטי השכלה
3
פרטי קורסים, השתלמויות ותעסוקה
4
פרטים נוספים

רשיון רכב (חובה) שדה חובה

 

 

 

 

 

ידיעת שפות - עברית (חובה) שדה חובה
קריאהכתיבהדיבור

ידיעת שפות - אנגלית (חובה) שדה חובה
קריאהכתיבהדיבור

ידיעת שפות ערבית (חובה) שדה חובה
קריאהכתיבהדיבור

ידיעת שפה נוספת (חובה) שדה חובה
השפהקריאהכתיבהדיבור

השכלה יסודית
שם בית הספרשם היישוב של בית הספרמס שנות הלימודשנת סיוםהמקצוע העיקריהתואר או התעודה

השכלה תיכונית
שם בית הספרשם היישוב של בית הספרמס שנות הלימודשנת סיוםהמקצוע העיקריהתואר או התעודה

השכלה גבוהה
שם בית הספרשם היישוב של בית הספרמס שנות הלימודשנת סיוםהמקצוע העיקריהתואר או התעודה

 

פרטי קורסים והשתלמויות
שם הקורס/השתלמות משך הקורס תאריך סיוםמסגרת הלימודיםתעודת גמר

פרטי תעסוקה נוכחית וקודמת (התחל מהתעסוקה האחרונה – הנוכחית) (חובה) שדה חובה
שם המעסיקהתפקידמתאריךעד תאריךסיבת הפסקת העבודה

נשלחתי למכון הערכה (חובה) שדה חובה

אנשים המכירים אותי ויכולים להמליץ עלי (חובה) שדה חובה
שם מקום העבודה תפקיד טלפון

האם יש לך קרובי משפחה שהם עובדי מועצה? (חובה) שדה חובה

קרובי משפחה ברשות, נבחרים או עובדים: לענין זה "קרוב משפחה" משמע: בן/בת זוג, הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, גיסה, דוד, דודה, בן-אח, בת-אח, בן-אחות, בת-אחות, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד, נכדה. ביחס לכל האמורים לעיל, לרבות חורג או מאומץ ולרבות בני זוגם, צאצאיהם ובני הזוג של הצאצאים.
שם פרטישם משפחהמספר זהותיחס קרבה מחלקההתפקיד

c157100]

אני אדם עם מוגבלות חמורה כמשמעו בצו ההרחבה לעידוד והגברת תעסוקה של אנשים עם מוגבלות (אין חובה להשיב לסעיף זה)

הצהרת המועמד/ת:

1 .אני מגיש/ה בזאת את מועמדותי למכרז הנ"ל ומצהירה/ה שכל הפרטים שמילאתי בטופס נכונים.

2 .אני מסכים/ה לעמוד בבדיקות הערכה ומיון שהוועדה תקבע.

Browser not supported