תושבות ותושבי קהילת גזר היקרים,

המועצה שלנו מורכבת מישובים - קהילות, המהווים יחדיו קהילה אחת גדולה ומיוחדת: קהילת גזר.
תפקידנו כמועצה הוא לקדם ולפתח את כל אחת מהקהילות באופן הייחודי לה, ולחזק את החיבור, האיחוד והמרקם המשותף בין כל הקהילות.

לשם כך, אנו מעצבים את חזון גזר עבורנו ועבור הדורות הבאים: ערכינו נטועים באדמת גזר ובמרחב הכפרי, ואנו שואפים ופועלים לבסס חינוך מצטיין, ערכי וחדשני, סולידריות ותמיכה חברתית, ויציבות כלכלית באמצעות קידום מנופי צמיחה למועצה. כל זאת, תוך איזון מתמיד בין חדשנות לשמירה על הקיים, בין פיתוח פיזי וכלכלי לבין שימור סביבתי ואקולוגי, בין קידום הפרט לבין העצמת הקהילה. הכל תוך שמירה על העקרונות המרכזיים של פעילות המועצה: שירותיות לציבור, מקצוענות, מצויינות, חדשנות, שקיפות ושיתוף ציבור.

אני רואה בתפקיד ראשת המועצה שליחות אמיתית ומחויבות עמוקה – בראש ובראשונה לכם – התושבים.
דלתי ודלת עובדי המועצה פתוחה עבורכם תמיד לכל הארה, הערה ותובנה.

כולנו פה יחד במסע משותף, במטרה שמועצה אזורית גזר תוביל את המועצות האזוריות בישראל.

שלכם, 

רותם ידלין
 

רותם ידלין ראשת המועצה האזורית גזר