תושבים יקרים,

מליאת הכנסת אישרה את תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה, השינויים המרכזיים בחוק הם:
    * הגדלת הסמכויות לועדות המקומיות
    * הגברת השקיפות של עבודת מוסדות התכנון
    * פטור מהיתר ו/או תכנית
    * רישוי מקוון ומכוני בקרה

פטור מהיתר בניה
במסגרת החוק נקבעו תקנות לפטור מהיתר בניה, תקנות אלו יחולו החל מ - 1 אוגוסט 2014.
חשוב להדגיש כי הבניה במסגרת הפטור כפופה ל:
    * חוק התכנון והבניה
    * תכניות בנין עיר החלות במקרקעין 
    * הנחיות מרחביות שיינתנו ע"י הועדה המקומית
    * חובת הגשת דיווח ותצהירים לועדה המקומית

לקישור להנחיות המרחביות בנושא העבודות והמבנים הכלולים בפטור מהיתר לחץ  - כאן
לקישור הפרסום בתקנון התכנון והבניה לחץ - כאן
להגשת הדיווח תבוצע באמצעות טופס מקוון באתר משרד הפנים לחץ  - כאן 
ניתן לשלוח את הטופס חתום וסרוק לכתובת מייל [email protected]