טופס זה מיועד לתושבים חדשים שרכשו או שכרו דירה במועצה ואמורים להתאכלס בשנת הלימודים הבאה וטרם עדכנו את כתובת המגורים בתעודת הזהות שלהם במועצה האזורית גזר.
 
ידוע לי כי הרישום של בני / בתי  יהיה תקף בתנאי שהכתובת בתעודת הזהות תהיה באחד מהיישובים במועצה האזורית גזר
שימו לב-
עבור כל ילד במערכת החינוך יש למלא את הטופס מחדש.
התהליך יכול לארוך מספר דקות. כדאי להכין מראש את המסמכים הבאים:
  • צילום תעודות זהות + ספח
  • חוזה קנייה / היתר בנייה / חוזה שכירות
  • אישור מוועד היישוב
  • אישור גריעה מהרשות של מקום המגורים הקודם
  • תעודת הערכה האחרונה לתלמיד/ה מבית ספר (אם יש צורך)
  • כתב הצהרה והתחייבות להורים גרושים / פרודים / חד הוריים (אם יש צורך) להורדת הטופס לחצו כאן

פרטי הכתובת החדשה

פרטי הורה

פרטי הילד/ה

מגדר
מגדר (חובה) שדה חובה

מסמכים ואישורים

ניתן לשלוח את הספח המעודכן עד לתאריך ה-31.7.2023. עד המצאת הספח הנ"ל הרישום אינו סופי.
ניתן לשלוח את הספח המעודכן עד לתאריך ה-31.7.2023. עד המצאת הספח הנ"ל הרישום אינו סופי.
אם יש צורך
לשימוש פנימי בלבד

שימו לב!
* מילוי הטופס באתר אינו רישום סופי.
* הורה שיעביר כתובת וספחי תעודת זהות מעודכנים עד ה-31.7.2023 ילדו ישובץ במוסדות החינוך באזור הרישום הרלוונטי. את הספח יש לשלוח לכתובת המייל- [email protected].