1. רישום בטאבו
 • המצאת מכתב דרישה לרישום נכס במקרקעין / שטר שכירות מול המינהל בחתימת המינהל.
 • צילום ת.ז המבקשים        
 1. העברת זכויות מתוקף מכירה/קניה
 • הסכם מכר חתום
 • אישור/מצב זכויות עדכני בחתימת מינהל.
 • צילום ת.ז הצדדים.
 1. העברת זכויות ללא תמורה
 • אישור/מצב זכויות עדכני בחתימת מינהל.
 • תצהירים חתומים באימות עו'ד: נותן הנכס ומקבל הנכס.
 • צילום ת.ז המבקשים.
 1. העברת זכויות במסגרת גירושין
 • הסכם גירושין חתום ע"י בית משפט.
 • אישור/מצב זכויות עדכני בחתימת מינהל
 • צילום ת.ז המבקשים.
 1. העברת זכויות במסגרת ירושה
 • אישור/מצב זכויות עדכני בחתימת מינהל.
 • צוואה
 • אישור קיום צוואה
 • צילום ת.ז המבקשים

עבור הנפקת אישור לטאבו יש לפתוח בקשה מקוונת באתר הוועדה, תחת פתיחת בקשות ותשלומים, אישורים לטאבו.

לפתיחת הבקשה יש לצרף המסמכים הרלוונטיים לבקשה, למלא הפרטים ולשלם את אגרת פתיחת הבקשה בסך 193 ₪ באופן מקוון. משך התהליך הוא כ - 28 ימי עבודה.

לאחר פתיחת הבקשה יועברו המסמכים באופן מקוון לבדיקת מחלקת הגבייה על אי חבות בנכס, במקביל תיבדק חבות היטל השבחה.

במידה וקיים חוב על הנכס מול מחלקת הגבייה התהליך יושהה עד להסדרת התשלום.

במידה וקיימת חבות בהיטל השבחה יישלח שובר בסך 2,000 ₪ כמקדמת היטל השבחה, המקדמה תקוזז עם סכום היטל ההשבחה הסופי לאחר קבלת שומה.

לאחר אישור מחלקת הגבייה ולאחר תשלום היטל ההשבחה במידה וקיים, יונפק האישור ויעבור לסבב חתימות דיגיטלי של מהנדס הוועדה, גזבר המועצה ויו'ר הוועדה.

לאחר חיתום האישור יישלח האישור במייל עם חיתום דיגיטלי.

האישור תקף לחצי שנה, חידוש אישור ראשון ללא תשלום, החל מהחידוש השני ואילך ייגבה תשלום בסך 193 ₪ עבור כל חידוש.

לפתיחת בקשה מקוונת לחצו כאן