עקב שדרוג המערכת, זמנית לא ניתן לבצע תשלומי קנסות באתר.
לתשלום הקנס יש להגיע למחלקת הגבייה במועצה.


קבלת קהל:
ימים א', ג', ה' - 08:00-12:00
יום ד' - 13:30-17:00
יום ב' - אין קבלת קהל
מענה טלפוני:
ימים א', ב', ג', ה' - 12:45-15:30
יום ד' - 08:00-12:00