יו"ר ועד מקומי: דוד ציוני
טלפון: 08-9247639 
נייד: 054-9477488
Tziyoni.david@gmail.com :אימייל


מזכירת יישוב: לורין חי
נייד: 050-6435523
טלפון אגודה: 08-9229019
bet.uziel@gmail.com :אימייל

מושב בית עוזיאל הוקם בשנת 1956 ונקרא על שמו של הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל, הרב הראשי הספרדי של מדינת ישראל.
בית עוזיאל מונה כ- 150 בתי אב המהווים שילוב של אוכלוסיה חילונית ומסורתית, במושב פועלת תנועת נוער, ועדת תרבות אשר דואגים להפעלות ולפעילות לילדים ולמבוגרים לאורך השנה.
המושב מהווה מוקד משיכה לאוכלוסיה הרוצה להנות מאיכות חיים בקהילה אינטימית וכפרית במחירים שפויים, ועם זאת להישאר קרובה למרכז הארץ.
הגידולים חקלאיים בבית עוזיאל: כרמים, ירקות ופירות.

לאתר בית עוזיאל לחץ כאן