1
פרטי ממלא הטופס
2
פרטי המקרקעין
3
פרטי הבקשה
4
פרטי המבקש/ים
5
פרטי עורך הבקשה
6
פרטי מהנדס השלד

ביקשת לפתוח בקשה להיתר בנייה.

אחרי מילוי הטופס המקוון להלן במלואו, הוועדה תיצור איתך קשר ותעביר אליך את שובר תשלום הפקדון (שהוא 20% מאגרת הבנייה העתידית על סך כל השטחים המבוקשים בהיתר שלך).

לאחר התשלום על עורך הבקשה להעלות לאתר רישוי זמין את הקבלה, יחד עם כלל המסמכים הנדרשים.

שימו לב: יש להעביר לוועדה עותק פיזי של התכנית עם חתימת ועד היישוב. ללא עותק פיזי חתום לא נתחיל לבדוק את הבקשה!

 

פרטי המבקש/ים (חובה) שדה חובה
שם מלאתעודת זהות כתובת מלאהטלפון ניידדואר אלקטרוני

פרטי עורך הבקשה (חובה) שדה חובה
שם מלאתעודת זהות כתובת מלאהטלפון ניידדואר אלקטרוני

פרטי מהנדס השלד (חובה) שדה חובה
שם מלאתעודת זהות כתובת מלאהטלפון ניידדואר אלקטרוני