1
פרטי ממלא הטופס
2
פרטי המקרקעין
3
פרטי הבקשה
4
פרטי המבקש/ים
5
פרטי עורך הבקשה
6
פרטי מהנדס השלד

ביקשת לפתוח בקשה להיתר בנייה.

אחרי מילוי הטופס המקוון להלן במלואו, הוועדה תיצור איתך קשר ותעביר אליך את שובר תשלום הפקדון (שהוא 20% מאגרת הבנייה העתידית על סך כל השטחים המבוקשים בהיתר שלך).

לאחר התשלום על עורך הבקשה להעלות לאתר רישוי זמין את הקבלה, יחד עם כלל המסמכים הנדרשים.

שימו לב: במקביל לתהליך המתואר לעיל, יש להעביר לוועדה עותק פיזי של התכנית עם חתימת ועד היישוב. בקשה ללא עותק פיזי לא תתחיל בדיקה תכנונית!

 

פרטי המבקש/ים * שדה חובה
שם מלאתעודת זהות כתובת מלאהטלפון ניידדואר אלקטרוני

פרטי עורך הבקשה * שדה חובה
שם מלאתעודת זהות כתובת מלאהטלפון ניידדואר אלקטרוני

פרטי מהנדס השלד * שדה חובה
שם מלאתעודת זהות כתובת מלאהטלפון ניידדואר אלקטרוני