שעות קבלת קהל

הפגישות בתיאום מראש בטלפון מספר: 08-9274018 

ימים א' ,ב' ,ג', ה' - 09:00-12:00
יום ד' - 15:00-17:30
 

צור קשר דיגיטלי

פרטי התקשרות

רחלי אנוך
מנהלת מדור גני ילדים
08-9274013
08-9244866
 
גל לוי
מ"מ מזכירת מחלקת גני ילדים
08-9274018

 

טפסים

כתב הצהרה והתחייבות להורים גרושים/פרודים/חד הוריים

טופס ערעור שיבוץ בגני ילדים

מפקחות מטעם משרד החינוך

ממלכתי דתי - איילת רוס
ממלכתי - מירב חכם
 

אני מאמין חינוכי

במועצה אזורית גזר ישנם 61 גני ילדים בפיקוח משרד החינוך: מספר תלמידי הגנים 1640. 
החינוך הינו ערך מרכזי, מקור ראשי לצמיחה בעתיד . מדור גנים רואה חשיבות רבה בגני הילדים כמסגרת ראשונה לפיתוח כישורי חיים ומיומנויות בסיסיות כתשתית להמשך לימודיו של הילד במוסדות החינוך הבאים וכתשתית לצמיחתו כאזרח במדינת ישראל.
מדור גנים חותר ליצירת מערכת מובילה ואטרקטיבית עם סביבה לימודית איכותית וחדשנית המאפשרת את מימוש הפוטנציאל הטמון בכל ילד וילד תוך עבודה רב מערכתית ליצירת סינרגיה לטובת הילדים ומשפחותיהם .
אנו יוזמים ומפתחים פרויקטים ייחודיים לגיל הרך ומפעילים מערך של השתלמויות פיקוח יעוץ והדרכה לגננות ולסייעות בהתאם להנחיות משרד החינוך.
אנו מאמינים כי שיתוף פעולה של כל השותפים / הגורמים בעשייה החינוכית מביא להשגת היעדים.