צור קשר דיגיטלי

פרטי התקשרות 

ליטל ארז
מנהלת חינוך חברתי קהילתי ומטה בטיחות בדרכים

אודות המחלקה

מטרת העל של מחלקת החינוך חברתי במועצה היא לעזור בקידום החזון בו תושבי מועצה אזורית גזר יהוו חברה ערכית בעלת חוסן ולכידות חברתית וקהילתית.

בהתאם לתפיסת העבודה כי חוסן נפשי מתפתח לאורך כל שעות היום, בכל מרחב בחיים ולאורך השנים, המחלקה עובדת בצורה רוחבית ומייצרת שיתופי פעולה עם כלל הגורמים השונים במועצה וביישובים במטרה לייצר מגוון רב של פעולות חינוכיות המתבססות על התנסות משמעותית וחוויות המעצימות את תחושת השייכות, הערך העצמי, המשמעות והנחיצות לקהילה.

תחומי העבודה בזירות השונות

  • קידום ופיתוח תוכניות העצמה אישית וחברתית במסגרות החינוך השונות
  • תכלול נושא זהירות בדרכים ומוגנות בהיסעים
  • מדריכי מוגנות בבתי הספר התיכוניים
  • תכלול עבודת הרשות לביטחון קהילתי - קידום ופיתוח תוכניות לקידום אורח חיים בריא ומניעת פשיעה, אלימות, במים ואלכוהול
  • קידום תוכניות החינוכיות המשלבות למידה בשיתוף הקהילה
  • פיתוח וקידום תוכניות לפיתוח חסן קהילתי בהתאם לצורך
  • מדור הנוער/ תנועות הנוער- תכלול עבודת רכז הנוער בשותפות ועדות הנוער ביישובים