לוח איסוף אשפה ביתית

בית חשמונאי  -  פחים ירוקים - ימים ג', ו'; פחים מוטמנים ליד המועצה ובבתי הספר - ימים א', ד'
בית עוזיאל - ימים ג', ו'
גזר - ימים ג', ו'
גני הדר - ימים ב', ה'
גני יוחנן - ימים א', ד' , פח מוטמן פינוי פעם בשבועיים.
חולדה - יום א' – הרחבה, פחים טמונים, פחים בנקודת המחזור מאחורי המכולת;  יום ב' – שכונת בנים; יום ד' – פינוי מלא 
יד רמב''ם - ימים א', ד'
יציץ - ימים א', ד'
ישרש - ימים ב', ה' 
כפר ביל''ו - ימים א', ד'
כפר בן נון - ימים ג', ו'
כפר שמואל - ימים ג', ו'
כרמי יוסף - ימים ב', ה'
מצליח - ימים א', ד'
משמר איילון - ימים ג', ו'
משמר דוד - ימים א', ד'
נוף איילון - ימים ג', ו'
נען - ימים א', ד'
נצר סרני - ימים א', ד'
סתריה - ימים ב', ה'
עזריה - ימים ב', ה'
פדיה - ימים ב', ה'
פתחיה - ימים ב', ה'
רמות מאיר - ימים א', ד'
שעלבים - פחים מוטמנים -  ימים א', ד' 
פחים ירוקים -   ימים ג', ו' 

אשפה ביתית, מוסדות חינוך ומוסדות ציבור – פינוי פעמיים בשבוע

•   תכולת הפח הירוק הביתי: בפח זה יש לזרוק שאריות מזון, חיתולים, מגבונים לחים, פסולת שאינה אריזות וכל פסולת שאיננה ניתנת למיון בפחים האחרים. מרבית הפסולת הנאספת בפחים הירוקים מיועדת להטמנה ולא למחזור.

•    פחי האשפה במוסדות חינוך ומוסדות ציבור מיועדים לשימושם. נבקשכם להימנע מהשלכת פסולת ביתית בפחים אלה.

•   פסולת עסקית, חקלאית,  או כל פסולת שלא הוגדרה בסעיף הקודם מיועדת לפינוי באמצעות העסק / החקלאי ובאחריותו, ואינה מפונה מהפחים הירוקים.

•   אין להשליך קרטונים לפח האשפה ואין להניחם ליד הפח. יש לקפלם ולהשליכם בקרטוניה בנקודת המחזור הישובית.